Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (4. septembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie "OPII-64-6.2-NDS-I66KrupinaObch" na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na národný projekt vodnej dopravyBratislava (24. júla 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie OPII-62-4.1-NP-NDS na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Strihanie pásky v Ivanke pri DunajiIvanka pri Dunaji (1.  júla 2020)
Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal spolu so zástupcami ŽSR a BSK dnes slávnostne ukončil stavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji pre 158 áut a 80 bicyklov.

Základný kameň cesty I/68 PlavnicaPlavnica (26. júna 2020)
Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal dnes slávnostne poklepal základný kameň projektu preložky cesty I/68 v obci Plavnica. Obyvatelia Plavnice dostanú očakávaný obchvat...

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaVrútky (25. júna 2020)
Dnes bola predstavená nová dvojčlánková dieselmotorová jednotka (DMJ) 861.1, ktorá je súčasťou projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť“.

Karloveská radiálaŽilina (12. júna 2020)
Podpora ekologických druhov dopravy je jedným z kľúčových cieľov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V meste Žilina sa s pomocou fondov Európskej únie kompletne vymenil vozový park trolejbusov.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (18. mája 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie OPII-61-6.1-NP-NDS na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Karloveská radiálaBratislava (31. marca 2020)
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (11. mája 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie č. OPII-63-3.1-NP-MKE-MET KE-PD na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na národný projekt verejnej osobnej dopravy.

VýstavbaŽilina/Ružomberok (16. apríla 2020)
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal skontroloval prvé stavby od svojho nástupu do funkcie. Osobne preveril postup prác na diaľničných úsekoch D1 v okolí Žiliny a Ružomberka.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava