Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZOZNAM PROJEKTOV

Zoznam projektov, ktoré boli spolufinancované z EŠIF, v zmysle povinnosti vyplývajúcej z Prílohy č. 5 k MP ÚV SR č. 16 - Manuál pre informovanie a komunikáciu je zverejnený a dostupný na stránke eufondy.sk

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava