Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE REALIZÁCIU VO V RÁMCI OPII

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania predstavuje metodický dokument riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorého cieľom je poskytnúť žiadateľom a prijímateľom OPII návod na plnenie povinností pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác tretím subjektom (dodávateľom/ zhotoviteľom) a pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na finančnú kontrolu na RO. Príručka taktiež dáva odporúčania a upozorňuje na problémové oblasti pri verejnom obstarávaní.

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Zákazky zadávané do 17. júna 2016.)

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.12.2018 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 2.3 RAR [3.3 MB] Aktuálna
01.06.2017 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 2.2 RAR [3.2 MB] Ukončená 13.12.2018
17.04.2016 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 2.1 RAR [514 kB] Ukončená 31.05.2017
24.03.2016 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 2.0 RAR [549 kB] Ukončená 16.04.2016
01.01.2016 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 1.3 RAR [570 kB] Ukončená 23.03.2016
01.12.2015 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 1.2 RAR [509 kB] Ukončená 31.12.2015
02.11.2015 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 1.1 RAR [439 kB] Ukončená 30.11.2015
15.06.2015 Príručka pre realizáciu verejného obstarávania v rámci OPII, verzia 1.0 RAR [438 kB] Ukončená 01.11.2015


Príručka pre realizáciu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Zákazky zadávané po 18. júni 2016.)

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.12.2018 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.8 RAR [2.3 MB] Aktuálna
01.11.2018 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.7 RAR [2.3 MB] 13.12.2018
25.08.2018 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.6 RAR [2.3 MB] 31.10.2018
13.06.2018 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.5 RAR [2.4 MB] 24.08.2018
01.05.2018 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.4 RAR [3.1 MB] 12.06.2018
06.02.2018 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.3 RAR [0.8 MB] 30.04.2018
28.11.2017 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.2 RAR [3.6 MB] 05.02.2018
01.06.2017 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.1 RAR [3.3 MB] 27.11.2017
18.04.2016 Príručka pre realizáciu VO v rámci OPII
pre zákazky zadávané od 18.04.2016, verzia 1.0
RAR [.. kB] 31.05.2017»  Prehľad pochybení v oblasti verejného obstarávania a najčastejšie kladených otázok a odpovedí   XLS [185 kB]
»  Štruktúrovaná forma identifikovaných porušení ZVO_RO OPII   XLS [15 kB] 

»  Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII, prioritná os č. 1-6   PDF [202 kB]

»  Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO z 19.2.2015 určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII-PO7    PDF [201 kB]

»  Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe 2015   PDF [1.7 MB]


»  Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe 2018   PDF [1.1 MB] 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava