Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PLÁN HODNOTENÍ

Plán hodnotení OPII stanovuje návrh hodnotiacich aktivít, ktoré sú plánované v rôznych štádiách implementácie OPII tak, aby v maximálnej miere umožnili efektívne riadenie programu a tým aj efektívne a účinné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov. Plán hodnotení vymedzuje časový, organizačný a finančný rámec jednotlivých hodnotení vykonávaných v priebehu realizácie operačného programu.


Platnosť od Názov Typ súboru Veľkosť Platnosť do
19.11.2018 Plán hodnotení OPII, verzia 3.0 PDF [1348 kb] Aktuálna
11.10.2016 Plán hodnotení OPII, verzia 2.0 PDF [990 kb] 18.11.2018
12.11.2015 Plán hodnotení OPII, verzia 1.0 PDF [978 kb] 10.10.2016

 

HODNOTIACE SPRÁVY

V tejto časti RO OPII zverejňuje informácie o aktivitách v oblasti hodnotenia a výsledky hodnotení vykonaných v rámci OPII.


Dátum Názov typ súboru Veľkosť
31.03.2019 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2018 [835 kB]
31.03.2018 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2017 [829 kB]
31.03.2017 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2016 [829 kB]
31.03.2016 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2015 [658 kB]

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava