Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PLÁN HODNOTENÍ

Plán hodnotení OPII stanovuje návrh hodnotiacich aktivít, ktoré sú plánované v rôznych štádiách implementácie OPII tak, aby v maximálnej miere umožnili efektívne riadenie programu a tým aj efektívne a účinné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov. Plán hodnotení vymedzuje časový, organizačný a finančný rámec jednotlivých hodnotení vykonávaných v priebehu realizácie operačného programu.

 
Platnosť od Názov Typ súboru Veľkosť Platnosť do
25.05.2022 Plán hodnotení OPII, verzia 6.0 PDF [1131 kB] Aktuálna
18.03.2021 Plán hodnotení OPII, verzia 5.0 PDF [1205 kB] 24.05.2022
28.05.2020 Plán hodnotení OPII, verzia 4.0 PDF [1790 kB] 17.03.2021
19.11.2018 Plán hodnotení OPII, verzia 3.0 PDF [1348 kB] 27.05.2020
11.10.2016 Plán hodnotení OPII, verzia 2.0 PDF [990 kB] 18.11.2018
12.11.2015 Plán hodnotení OPII, verzia 1.0 PDF [978 kB] 10.10.2016

 

HODNOTIACE SPRÁVY

V tejto časti RO OPII zverejňuje informácie o aktivitách v oblasti hodnotenia a výsledky hodnotení vykonaných v rámci OPII.

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
  Hodnotenia:    
28.09.2022 Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava OPII - záverečná správa ZIP [850 kB]
28.09.2022 Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII - záverečná správa ZIP [8,78 MB]
21.10.2019 Záverečná správa hodnotenia plnenia zámerov a očakávaných výsledkov a identifikácie možných úprav OPII ZIP [1,44 MB]
  Súhrnné správy:    
17.05.2023 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2022 PDF [1,34 MB]
31.03.2022 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2021 PDF [1,20 MB]
31.03.2021 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2020 PDF [1,37 MB]
31.03.2020 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2019 PDF [878 kB]
31.03.2019 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2018 PDF [835 kB]
31.03.2018 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2017 PDF [829 kB]
31.03.2017 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2016 PDF [829 kB]
31.03.2016 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2015 PDF [658 kB]

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava