Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Je podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie uzatvorená medzi riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia príspevku, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán. Pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekty technickej pomoci sa rozumie aj "Rozhodnutie o schválení žiadosti", kedy je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba.

Bližšie informácie k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádzajú na www.vicepremier.gov.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
13.06.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.9 RAR [1,67 MB] Aktuálna
18.02.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.8 RAR [3,37 MB] Ukončená 12.06.2019
11.07.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7 RAR [1,67 MB] Ukončená 17.02.2019
26.04.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.6 RAR [1,66 MB] Ukončená 10.07.2018
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.5 RAR [900 kB] Ukončená 25.04.2018
23.02.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.4 RAR [897 kB] Ukončená 14.06.2017
08.04.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.3 RAR [720 kB] Ukončená 22.02.2017
17.03.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.2 RAR [665 kB] Ukončená 07.04.2016
04.02.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.1 RAR [406 kB] Ukončená 16.03.2016
15.06.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.0 RAR [558 kB] Ukončená 03.02.2016

 

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava