Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Je podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie uzatvorená medzi riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia príspevku, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán. Pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekty technickej pomoci sa rozumie aj "Rozhodnutie o schválení žiadosti", kedy je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba.

Bližšie informácie k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádzajú na www.mirri.gov.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
04.07.2022 Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, verzia 2.0 RAR [0,71 MB] Aktuálna
03.09.2021 Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, verzia 1.0 RAR [0,63 MB] Aktuálna
01.04.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.15 RAR [1,62 MB] Aktuálna
17.06.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.14 RAR [1,7 MB] Ukončená 31.03.2023
15.06.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.13 RAR [4,09 MB] Ukončená 16.06.2022
21.12.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.12 RAR [1,68 MB] Ukončená 14.06.2021
11.08.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.11 RAR [1,68 MB] Ukončená 20.12.2020
01.02.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.10 RAR [1,67 MB] Ukončená 10.08.2020
13.06.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.9 RAR [1,67 MB] Ukončená 31.01.2020
18.02.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.8 RAR [3,37 MB] Ukončená 12.06.2019
11.07.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7 RAR [1,67 MB] Ukončená 17.02.2019
26.04.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.6 RAR [1,66 MB] Ukončená 10.07.2018
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.5 RAR [900 kB] Ukončená 25.04.2018
23.02.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.4 RAR [897 kB] Ukončená 14.06.2017
08.04.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.3 RAR [720 kB] Ukončená 22.02.2017
17.03.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.2 RAR [665 kB] Ukončená 07.04.2016
04.02.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.1 RAR [406 kB] Ukončená 16.03.2016
15.06.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.0 RAR [558 kB] Ukončená 03.02.2016

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava