Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE ODBORNÉHO HODNOTITEĽA PRE FÁZOVANÉ PROJEKTY

Je základný riadiaci dokument, ktorý upravuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre každého odborného hodnotiteľa. Cieľom príručky je oboznámiť odborných hodnotiteľov s ich povinnosťami, činnosťou a metodikou pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre II. fázu projektov, ktoré splnili podmienky kontroly administratívneho overovania, ako aj s organizačným zabezpečením počas procesu odborného hodnotenia.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.informatizacia.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
01.11.218 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 6.0 DOC [143 kB] Aktuálna
25.08.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 5.0 DOC [125 kB] Ukončená 31.10.2018
06.02.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 4.0 DOC [125 kB] Ukončená 24.08.2018
28.11.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 3.0 DOC [140 kB] Ukončená 05.02.2018
08.03.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII - fázované projekty, verzia 2.2 DOC [212 kB] Ukončená 27.11.2017
25.11.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII
- fázované projekty, verzia 2.1
DOC [202 kB] Ukončená 07.03.2017
15.02.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII
- fázované projekty, verzia 2.0
DOC [192 kB] Ukončená 24.11.2016
22.08.2015 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII
- fázované projekty, verzia 1.0
DOC [183 kB] Ukončená 14.02.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava