Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Monitorovací výbor Bratislava (31. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov OPII.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (25. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie a doplnenia informačného systému diaľnic, ktorého prijímateľom bude Národná diaľničná spoločnosť.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (21. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa za takmer 11 miliónov eur.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie železničnej trate v úseku Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (12. mája 2021)
Členovia Riadiaceho výboru schválili návrhy nových a aktualizovaných zámerov národných projektov v celkovej hodnote 121,5 mil. eur. Oprávnení prijímatelia predložili spolu 11 návrhov zámerov.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (11. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na dva projekty verejnej osobnej dopravy zamerané na trolejbusovú dopravu v meste Prešov v hodnote 2 milióny eur.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (7. mája 2021)
K vyššiemu komfortu a atraktívnosti cestovania hromadnou dopravou v Košiciach prispejú nové nízkopodlažné električky spolufinancované z európsky zdrojov...

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (29. apríla 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo podklady pre vyhlásenie súťaže na modernizáciu železničnej trate s celkovou dĺžkou 4,9 km v úseku Čadca – hranica Slovenskej a Českej republiky.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (30. apríla 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje financovať z eurofondov rekonštrukciu mostov v Trstenej cez rieku Oravica a pri Nemšovej cez Vážsky kanál.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (23. apríla. 2021)
Projekt výstavby diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala dnes prevezme nový zhotoviteľ a po dvoch rokoch sa opäť rozbehnú stavebné práce.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava