Operačný program Integrovaná infraštruktúra

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

Monitorovací výbor OPII schválil Komunikačnú stratégiu na roky 2014 – 2020 dňa 23. apríla 2015. Jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o podpore EÚ pre projekty v oblasti dopravy a informatizácie spoločnosti spolufinancované z OPII. Komunikácia je cielená na širokú verejnosť, ale aj na odborníkov a prijímateľov pomoci z OPII.


Dátum Názov Typ súboru   Stav
01.12.2017 Komunikačná stratégia OPII verzia 1.1 [817 kB] Aktuálna
23.04.2015 Komunikačná stratégia OPII [823 kB] 30.11.2017
23.04.2015 Communication Strategy OPII [603 kB] 30.11.2017

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava