Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Plán vyzvaní a identifikované synergie a komplementarity medzi OPII
a inými programami EŠIF, EÚ a SR

Základom pre posúdenie možných synergických účinkov je zostavenie plánu výziev, plánu vyzvaní národných projektov, veľkých projektov, projektov technickej pomoci a finančných nástrojov príslušného programu. RO OPII zasiela návrh plánu vyzvaní na posúdenie pracovnej komisii zriadenej podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá zabezpečuje koordináciu synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. Záznamy o posúdených synergiách pracovnou komisiou a plány vyzvaní sú dostupné na webovej stránke Úradu vlády SR.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
12.06.2019 Stanovisko OPII 2019 verzia 6 PDF 176 kB Aktuálne
12.06.2019 Plán výziev a vyzvaní na rok 2019 verzia 6 PDF 688 kB Aktuálne
13.05.2019 Stanovisko OPII 2019 verzia 5 PDF 178 kB 11.06.2019
13.05.2019 Plán výziev a vyzvaní na rok 2019 verzia 5 PDF 658 kB 11.06.2019
08.04.2019 Stanovisko OPII 2019 verzia 4 PDF 174 kB 12.05.2019
08.04.2019 Plán výziev a vyzvaní na rok 2019 verzia 4 PDF 660 kB 12.05.2019
11.03.2019 Stanovisko OPII 2019 verzia 3 PDF 174 kB 07.04.0219
11.03.2019 Plán výziev a vyzvaní na rok 2019 verzia 3 PDF 664 kB 07.04.2019
12.02.2019 Stanovisko OPII 2019 verzia 2 PDF 169 kB 10.03.2019
12.02.2019 Plán výziev a vyzvaní na rok 2019 verzia 2 PDF 549 kB 10.03.2019
27.11.2018 Stanovisko OPII 2019 verzia 1 PDF 171 kB 11.02.2019
27.11.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2019 verzia 1 PDF 528 kB 11.02.2019
27.11.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 10 PDF 171 kB 31.12.2018
27.11.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 10 PDF 531 kB 31.12.2018
12.11.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 9 PDF 175 kB 26.11.2018
12.11.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 9 PDF 528 kB 26.11.2018
08.10.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 8 PDF 177 kB 11.11.2018
08.10.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 8 PDF 597 kB 11.11.2018
21.08.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 7 PDF 178 kB 07.10.2018
21.08.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 7 PDF 607 kB 07.10.2018
10.07.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 6 PDF 178 kB 20.08.2018
10.07.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 6 PDF 560 kB 20.08.2018
11.06.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 5 PDF 309 kB 09.07.2018
11.06.2018 Plán výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 5 PDF 557 kB 09.07.2018
11.04.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 4 PDF 179 kB 10.06.2018
11.04.2018 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 4 PDF 578 kB 10.06.2018
09.03.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 3 PDF 366 kB 10.04.2018
09.03.2018 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 3 PDF 659 kB 10.04.2018
09.02.2018 Stanovisko OPII 2018 verzia 2 PDF 169 kB 08.03.2018
09.02.2018 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 2 PDF 654 kB 08.03.2018
10.11.2017 Stanovisko OPII 2018 PDF 171 kB 08.02.2018
10.11.2017 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 1 PDF 635 kB 08.02.2018
09.11.2017 Stanovisko č. 30/2017 PDF 160 kB Aktuálna
09.11.2017 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017 verzia 3 PDF 588 kB 31.12.2017
15.05.2017 Stanovisko č. 14/2017 PDF 238 kB 31.12.2017
15.05.2017 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017 verzia 2 PDF 616 kB 8.11.2017
01.12.2016 Informácia o vyhlásených vyzvaniach.xlsx XLSX 10,9 kB Aktuálna
22.11.2016 Harmonogramy vyzvaní na rok 2016_verzia 4.xlsx XLSX 25,4 kB 31.12.2016
30.09.2016 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017_verzia_1.xlsx XLSX 23,0 kB 14.5.2017
22.11.2016 Stanovisko s podpisom č. 33_2016.pdf PDF 277 kB Aktuálna
22.11.2016 Informácia o identifikovaných synergických účinkoch.xls XLS 59 kB Aktuálna

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava