Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Harmonogram vyzvaní a identifikované synergie a komplementarity medzi OPII
a inými programami EŠIF, EÚ a SR

Základom pre posúdenie možných synergických účinkov je zostavenie harmonogramu výziev, harmonogramu vyzvaní národných projektov, harmonogramu vyzvaní veľkých projektov, harmonogramu vyzvaní projektov technickej pomoci a harmonogramu k plánovaným vyzvaniam pre finančné nástroje príslušného programu. RO OPII zasiela návrh harmonogramu vyzvaní na posúdenie pracovnej komisii zriadenej podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá zabezpečuje koordináciu synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. Záznamy o posúdených synergiách pracovnou komisiou a harmonogramy vyzvaní sú dostupné na webovej stránke Úradu vlády SR.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
10.11.2017 Stanovisko OPII 2018 PDF 171 kB Aktuálna
10.11.2017 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2018 verzia 1 PDF 635 kB Aktuálna
09.11.2017 Stanovisko č. 30/2017 PDF 160 kB Aktuálna
09.11.2017 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017 verzia 3 PDF 588 kB 31.12.2017
15.05.2017 Stanovisko č. 14/2017 PDF 238 kB Aktuálna
15.05.2017 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017 verzia 2 PDF 616 kB 8.11.2017
01.12.2016 Informácia o vyhlásených vyzvaniach.xlsx XLSX 10,9 kB Aktuálna
22.11.2016 Harmonogramy vyzvaní na rok 2016_verzia 4.xlsx XLSX 25,4 kB 31.12.2016
30.09.2016 Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017_verzia_1.xlsx XLSX 23,0 kB 14.5.2017
22.11.2016 Stanovisko s podpisom č. 33_2016.pdf PDF 277 kB Aktuálna
22.11.2016 Informácia o identifikovaných synergických účinkoch.xls XLS 59 kB Aktuálna

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava