Operačný program Integrovaná infraštruktúra

RIADIACI VÝBOR PO 1 – 6 OPII


Štatút a rokovací poriadok RV PO 1 – 6 OPII:

Platnosť od Názov Typ Veľkosť Platnosť do
28.11.2017

Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 (konsolidované znenie)

[194 kB]

 

[289 kB]

Aktuálna

23.01.2015 Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 [166 kB]

Ukončená

27.11.2017Zoznam členov RV PO 1 – 6 OPII:
»   Zoznam členov RV PO 1 – 6 OPII    [317 kB]

Zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII

Dátum konania Názov Typ Veľkosť
08.07.2019 Záznam zo 16. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,4 MB]
30.01.2019 Záznam z 15. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,6 MB]
12.12.2018 Záznam zo 14. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,2 MB]
20.09.2018 Záznam z 13. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [3,9 MB]
04.07.2018 Záznam z 12. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,1 MB]
02.05.2018 Záznam z 11. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,1 MB]
31.10.2017 Záznam z 10. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,2 MB]
27.09.2017 Záznam z 9. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,0 MB]
22.8. – 06.09.2017 Záznam zo 6. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,5 MB]
16. – 22.06.2017 Záznam z 5. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,8 MB]
10.03.2017 Záznam z 8. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [3,2 MB]
07.11.2016 Záznam zo 7. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [3,3 MB]
27.05.2016 Záznam zo 6. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,91 MB]
26. – 28.04.2016 Záznam zo 4. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,34 MB]
22. – 30.03.2016 Záznam z 3. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,18 MB]
24. – 26.02.2016 Záznam z 2. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,18 MB]
18.01. – 01.02.2016 Záznam z 1. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,19 MB]
17.12.2015 Záznam z 5. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII [2,95 MB]
04.11.2015 Záznam zo 4. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,7 MB]
23.10.2015 Záznam z 3. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,05 MB]
18.09.2015 Záznam z 2. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [931 kB]
28.08.2015 Záznam z 1. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,27 MB]Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava