Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

RIADIACI VÝBOR PO 1 – 6 OPII


Štatút a rokovací poriadok RV PO 1 – 6 OPII:
 
Platnosť od Názov Typ Veľkosť Platnosť do
15.06.2021

Dodatok č. 3 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 (konsolidované znenie)

[197 kB]

 

[245 kB]

Aktuálna
22.09.2020

Dodatok č. 2 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 (konsolidované znenie)

[271 kB]

 

[400 kB]

Ukončená
28.11.2017

Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 (konsolidované znenie)

[194 kB]

 

[289 kB]

Ukončená

23.01.2015 Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 1 až 6 [166 kB]

Ukončená

27.11.2017Zoznam členov RV PO 1 – 6 OPII:
»   Zoznam členov RV PO 1 – 6 OPII    [625 kB]
 

Zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII
 

Dátum konania Názov Typ Veľkosť
09.02.2024 Záznam zo 40. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [933 kB]
15.12.2023 Záznam z 39. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [643 kB]
17.10.2023 Záznam z 38. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [651 kB]
06.09.2023 Záznam z 37. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [652 kB]
01.06.2023 Záznam z 36. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [642 kB]
20.03.2023 Záznam z 35. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [1042 kB]
20.12.2022 Záznam z 34. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [721 kB]
11.11.2022 Záznam z 33. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [958 kB]
07.09.2022 Záznam z 32. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,69 MB]
27.06.2022 Záznam z 31. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,61 MB]
04.05.2022 Záznam z 30. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,3 MB]
15.03.2022 Záznam z 29. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [9,8 MB]
31.01.2022 Záznam z 28. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,3 MB]
06.12.2021 Záznam z 27. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,5 MB]
02.11.2021 Záznam z 26. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,7 MB]
07.10.2021 Záznam z 25. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [11,0 MB]
29.06.2021 Záznam z 24. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [9,2 MB]
07.05.2021 Záznam z 23. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [9,3 MB]
26.02.2021 Záznam z 22. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [7 MB]
1. - 11.12.2020 Záznam zo 7. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [13 MB]
28.07.2020 Záznam z 21. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,9 MB]
09.03.2020 Záznam z 20. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [6,6 MB]
13.12.2019 Záznam z 19. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,4 MB]
19.11.2019 Záznam z 18. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,5 MB]
26.09.2019 Záznam zo 17. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,8 MB]
08.07.2019 Záznam zo 16. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,4 MB]
30.01.2019 Záznam z 15. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,6 MB]
12.12.2018 Záznam zo 14. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,2 MB]
20.09.2018 Záznam z 13. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [3,9 MB]
04.07.2018 Záznam z 12. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,1 MB]
02.05.2018 Záznam z 11. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [5,1 MB]
31.10.2017 Záznam z 10. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,2 MB]
27.09.2017 Záznam z 9. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [4,0 MB]
22.8. – 06.09.2017 Záznam zo 6. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,5 MB]
16. – 22.06.2017 Záznam z 5. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,8 MB]
10.03.2017 Záznam z 8. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [3,2 MB]
07.11.2016 Záznam zo 7. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [3,3 MB]
27.05.2016 Záznam zo 6. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,91 MB]
26. – 28.04.2016 Záznam zo 4. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,34 MB]
22. – 30.03.2016 Záznam z 3. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,18 MB]
24. – 26.02.2016 Záznam z 2. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,18 MB]
18.01. – 01.02.2016 Záznam z 1. rokovania RV písomnou procedúrou per rollam PDF [2,19 MB]
17.12.2015 Záznam z 5. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII [2,95 MB]
04.11.2015 Záznam zo 4. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,7 MB]
23.10.2015 Záznam z 3. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,05 MB]
18.09.2015 Záznam z 2. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [931 kB]
28.08.2015 Záznam z 1. zasadnutia RV PO 1 – 6 OPII PDF [2,27 MB]
 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava