Operačný program Integrovaná infraštruktúra

RIADIACI VÝBOR PRIORITNEJ OSI 7


Štatút a rokovací poriadok RV PO 7 OPII:

Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
23.01.2015 Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 PDF [134 kB]
24.07.2015 Dodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII PDF [116 kB]
05.11.2015 Dodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII PDF [117 kB]
25.11.2016 Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII PDF [153 kB]
28.11.2017 Dodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII PDF [454 kB]
14.12.2017 Dodatok č. 5 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII PDF [278 kB]
14.12.2017 Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 - konsolidované znenie PDF [395 kB]


Zoznam členov RV PO 7 OPII:
»   Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 7  PDF  [117 kB]

Zasadnutia riadiaceho výboru pre po 7 OPII
Záznamy a ďalšie dokumenty zo zasadnutí Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII nájdete na tejto stránke.
 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava