Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Žilina (12. júna 2020)

Podpora ekologických druhov dopravy je jedným z kľúčových cieľov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V meste Žilina sa s pomocou fondov Európskej únie kompletne vymenil vozový park trolejbusov. Do prevádzky boli nasadené posledné dva kusy vozidiel s pomocným pohonom. Dokopy až 29 energeticky úsporných vozidiel prispeje k zvýšeniu kvality ovzdušia v tomto krajskom meste.

„Žilina je dobrým príkladom mesta, ktoré dokáže využiť eurofondy naplno. Vďaka novým, pohodlným a ekologickým trolejbusom budú Žilinčania cestovať verejnou dopravou pohodlnejšie, zlepší sa tiež kvalita ovzdušia v meste,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal. Mesto v spolupráci s ministerstvom dopravy pripravuje ďalšie projekty, ktoré by mohli byť podporené z eurofondov.

V Žiline sa realizovali dokopy tri projekty nákupu trolejbusov za viac ako 15 miliónov eur. V prvej fáze bolo zakúpených 15 trolejbusov, neskôr si Dopravný podnik mesta Žilina uplatnil opciu v  zmluve s dodávateľom na ďalších 12 kusov trolejbusov.  Ďalej boli zakúpené ešte ďalšie dva nízkopodlažné trolejbusy s pomocným pohonom, ktoré slúžia na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia, kde zabezpečuje dopravu MHD.

Medzi ďalšie projekty, ktoré by mohli ešte vylepšiť dopravu v meste Žilina patrí  modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, ako aj výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline.

 

Obrázok trolejbusu na ceste
 
Obrázok trolejbusu na ceste

  Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava