Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (15. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporí projekty slovenských inovatívnych firiem s pečaťou excelentnosti. Použiť môže 25 miliónov eur...

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (11. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na národný projekt verejnej osobnej dopravy na obnovu vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (4. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt „Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov...

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (3. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "Aktualizácia štúdie realizovateľnosti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Košice"

Elektrická jednotkaŽilina (1. decembra 2020)
Dnes zo žilinskej stanice slávnostne vypravili prvý elektrický vlak spolufinancovaný z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra do ostrej prevádzky.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (1. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na projekt modernizácie hnacích koľajových vozidiel radu 425.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (26. novembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie č. OPII-77-3.1-DPMK-MUZ1 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na národný projekt verejnej osobnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (20. novembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.

Elektrická jednotkaŽilina (12. novembra 2020)
Dnes bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom na veľkú modernizáciu železničného dopravného uzla v Žiline. Financovanie projektu bude z dvoch eurofondových zdrojov

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (3. novembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava