Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PDF

VÝVOJ ČERPANIA V RÁMCI OPII

Čerpanie je suma za schválené súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti (úroveň certifikačného orgánu) zo zdrojov EÚ.

Rok 2019

VÝVOJ ČERPANIA V RÁMCI OPII (ROK 2019)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
30.06.2019 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.05.2019 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.04.2019 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF  [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.03.2019 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF  [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
28.02.2019 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF  [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV  [2 kB]
31.01.2019 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII  CSV [2 kB]

 

Rok 2018

VÝVOJ ČERPANIA V RÁMCI OPII (ROK 2018)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.11.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.10.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.09.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.08.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.07.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.06.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.05.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [197 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.4.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.03.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
28.02.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.01.2018 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]

 

Rok 2017

VÝVOJ ČERPANIA V RÁMCI OPII (ROK 2017)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.11.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.10.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.09.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.08.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.07.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
30.06.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
31.05.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
30.04.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
31.03.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
28.02.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
31.01.2017 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]Rok 2016

VÝVOJ ČERPANIA V RÁMCI OPII (ROK 2016)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [198 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
30.11.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
31.10.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
30.09.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [1 kB]
31.08.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
31.07.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [195 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [2 kB]
30.06.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [194 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [945 B]
31.05.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [931 B]
30.04.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [909 B]
31.03.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
29.02.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
31.01.2016 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]Rok 2015

VÝVOJ ČERPANIA V RÁMCI OPII (ROK 2015)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
30.11.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
31.10.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
30.09.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
31.08.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
31.07.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]
30.06.2015 Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII PDF [193 kB]
Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV [877 B]

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava