VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Pripomínacia kampaň OPII prostredníctvom vysielania TV spotov a relácií v televízii Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Podpora riadenia a ukončovania OPIS pre RO OPIS v rokoch 2016 a 2017 Technická pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany informačnej a komunikačnej infraštruktúry pre SO OPII v rokoch 2016 - 2019 Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v rokoch 2016 a 2017 Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR Bratislavský kraj V realizácii
Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km1708,20 Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj V príprave
Štúdia realizovateľnosti – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Žilinský kraj V realizácii
Modernizácia električkových tratí – Karloveská radiála, projektová dokumentácia Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavský kraj Ukončený
Legislatívne služby pre SO OPII Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby sekcie riadenia informatizácie v oblasti informatizácie verejnej správy a jednotného digitálneho trhu Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Poskytovanie odborných poradenských služieb pre oblasť širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie pre OPII Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava