Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOVNázov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Slovensko v mobile Informatizácia Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Celé Slovensko V realizácii
Propagácia PO 7 OPII na odborných podujatiach II Technická pomoc Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Celé Slovensko V realizácii
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1) Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Žilinský kraj V realizácii
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2 Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko V realizácii
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Žilinský kraj V realizácii
Rezortný privátny cloud RPC Informatizácia DataCentrum Celé Slovensko V realizácii
Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavský kraj V realizácii
Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavský kraj V realizácii
Záverečná mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2022-2023 Technická pomoc Ministerstvo dopravy SR Bratislavský kraj V realizácii
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava