Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOVNázov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby Vodná doprava Dopravný úrad Bratislavský kraj, Nitriansky kraj V realizácii
ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Košický kraj V realizácii
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia Verejná osobná doprava Železnice Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice Košický kraj V realizácii
Štúdia uskutočniteľnosti – modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj V realizácii
Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia Verejná osobná doprava Mesto Prešov Prešovský kraj V realizácii
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT, NR a KE kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj V realizácii
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa Cestná doprava Slovenská správa ciest Žilinský kraj V realizácii
Materiálno - technické zabezpečenie AK EŠIF zapojených do riadenia a implementácie OPII Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Zabezpečenie publicity OPII prostredníctvom propagačných predmetov Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava