VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Centrálny informačný systém štátnej služby Informatizácia Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Celé Slovensko V realizácii
D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec Cestná doprava Národná dialničná spoločnosť Žilinský kraj V realizácii
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Žilinský kraj V realizácii
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko Trenčiansky kraj, Žilinský kraj V realizácii
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza Cestná doprava Slovenská správa ciest Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj V realizácii
Informačný systém Obchodného registra SR Informatizácia Ministerstvo spravodlivosti SR Celé Slovensko V realizácii
Centrálny ekonomický systém Informatizácia Ministerstvo financií SR Celé Slovensko V realizácii
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Prešovský kraj V realizácii
Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS Technická pomoc Úrad vlády SR Bratislavský kraj V realizácii
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedya v TT a NR kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Nitriansky kraj, Trnavský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava