VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Komunikačná kampaň OPII 2018-2019 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
D1 Prešov, západ – Prešov, juh Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Prešovský kraj V realizácii
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj V realizácii
Zavedenie služieb Platform as a Service Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko V príprave
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Košický kraj, Prešovský kraj V realizácii
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2.časť Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žiliny Žilinský kraj V realizácii
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žiliny Žilinský kraj V realizácii
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky Cestná doprava Slovenská správa ciest Prešovský kraj V realizácii
D1 Budimír - Bidovce Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Košický kraj V realizácii
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo - Nánska Cestná doprava Slovenská správa ciest Nitriansky kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava