VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Koordinačné porady a monitorovacie výbory k príprave, monitorovaniu a kontrole projektov OPII 2019 – 2023 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Humenné Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko Prešovský kraj V príprave
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Zvolen Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko Banskobystrický kraj V príprave
Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko Nitriansky kraj V príprave
eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím Informatizácia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Celé Slovensko V realizácii
Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units) Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko Trenčiansky kraj, Žilinský kraj V príprave
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám Informatizácia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Celé Slovensko V realizácii
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe Informatizácia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Celé Slovensko V realizácii
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa Cestná doprava Slovenská správa ciest Košický kraj, Prešovský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava