VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – 2. fáza Cestná doprava Slovenská správa ciest Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj V realizácii
Informačný systém Obchodného registra SR Informatizácia Ministerstvo spravodlivosti SR Celé Slovensko V realizácii
Centrálny ekonomický systém Informatizácia Ministerstvo financií SR Celé Slovensko V realizácii
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Prešovský kraj V realizácii
Podpora ukončovania fázovaných projektov OPIS a podpora udržateľnosti projektov OPIS Technická pomoc Úrad vlády SR Bratislavský kraj V realizácii
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedya v TT a NR kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Nitriansky kraj, Trnavský kraj V realizácii
Propagácia OPII prostredníctvom see&go médií a webových portálov Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v BB kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Banskobystrický kraj V realizácii
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v ZA a TN kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj V realizácii
Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Košický kraj, Prešovský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava