VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji Cestná doprava Slovenská správa ciest Košický kraj, Prešovský kraj V realizácii
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2.časť Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žiliny Žilinský kraj V realizácii
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žiliny Žilinský kraj V realizácii
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky Cestná doprava Slovenská správa ciest Prešovský kraj V realizácii
D1 Budimír - Bidovce Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť Košický kraj V realizácii
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa – I/76 Štúrovo - Nánska Cestná doprava Slovenská správa ciest Nitriansky kraj V realizácii
Financovanie mzdových nákladov ÚV SR ako RO OPIS v roku 2018 Technická pomoc Úrad vlády Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie Informatizácia Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Celé Slovensko V realizácii
Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne Informatizácia Sociálna poisťovňa Celé Slovensko V realizácii
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa Informatizácia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Celé Slovensko V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava