VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Žilinský kraj V realizácii
Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava Vodná doprava Verejné prístavy Bratislavský kraj V príprave
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy Cestná doprava Slovenská správa ciest Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj V realizácii
Podpora rozvoja prístupových sietí novej generácie Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019 Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR Bratislavský kraj V realizácii
Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 - 2023 Technická pomoc Ministerstvo financií SR Bratislavský kraj V realizácii
Zabezpečenie podpory pre architektonickú a programovú kanceláriu a zabezpečenie služieb širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR Bratislavský kraj V realizácii
DPB, Modernizácia údržbovej základne 2. etapa Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava Bratislavský kraj V realizácii
ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS, DVZ) Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Žilinský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava