VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie Informatizácia Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Celé Slovensko V realizácii
Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne Informatizácia Sociálna poisťovňa Celé Slovensko V realizácii
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa Informatizácia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Celé Slovensko V realizácii
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá) Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Trenčiansky kraj V realizácii
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 – projektová dokumentácia (DÚR) Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Informačný systém Centra právnej pomoci Informatizácia Centrum právnej pomoci Celé Slovensko V realizácii
Zabezpečenie prekladov a tlmočenia pre účely implementácie OPII Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Vzdelávanie administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu OPII a podpora pre útvary a organizácie zapojené do implementácie OP Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Centrálny informačný systém štátnej služby Informatizácia Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Celé Slovensko V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava