VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby sekcie riadenia informatizácie v oblasti informatizácie verejnej správy a jednotného digitálneho trhu Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Poskytovanie odborných poradenských služieb pre oblasť širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie pre OPII Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť Železničná doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj V realizácii
Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre SO OPII Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Materiálno - technické zabezpečenie pre SO OPII Technická pomoc Úrad podpredsedu vlády SR preinvestície a informatizáciu Bratislavský kraj V realizácii
Štúdie, analýzy, posudky a poradenské služby pre podporu riadenia OPII Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii
D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) Cestná doprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Žilinský kraj V realizácii
Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava Vodná doprava Verejné prístavy Bratislavský kraj V príprave
Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy Cestná doprava Slovenská správa ciest Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava