VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV


Názov projektu Oblasť Prijímateľ Lokalita Stav projektu
ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS, DVZ) Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Žilinský kraj V realizácii
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) Verejná osobná doprava Železnice Slovenskej republiky Košický kraj V realizácii
ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Žilinský kraj V realizácii
Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS, DVZ) Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Banskobystrický kraj V realizácii
ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti Železničná doprava Železnice Slovenskej republiky Bratislavský kraj V realizácii
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov Verejná osobná doprava Mesto Prešov Prešovský kraj V realizácii
Integrácia scenárov budúceho stavu k Dopravnému modelu SR Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj Ukončený
Informačná kampaň Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj Ukončený
Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislavský kraj V realizácii


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava