Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Výzva je východiskový metodický a odborný podklad zo strany poskytovateľa, na základe ktorého záujemcovia o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov vypracovávajú a predkladajú žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. Úspešní uchádzači musia byť schopní realizovať odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spôsobom, ktorý napĺňa kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
01.03.2018 Výzva č. 1/2018 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť Doprava - platnosť do 19.03.2018 RAR [0.5 MB] 19.03.2018
24.03.2017 Výzva č. 1/2017 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Informatizácia - platnosť do 20.04.2017
RAR [1.0 MB] Ukončená
20.04.2017
28.07.2016 Výzva č. 2/2016 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 15.08.2016
RAR [72 kB] Ukončená
15.08.2016
01.02.2016 Výzva č. 1/2016 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 12.02.2016
RAR [86 kB] Ukončená
12.02.2016
07.09.2015 Výzva č. 1/2015 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Informatizácia spoločnosti - platnosť do 30.9.2015
RAR [99 kB] Ukončená
30.9.2015
07.09.2015 Výzva č. 1/2015 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 30.9.2015
RAR [86 kB] Ukončená
30.9.2015

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava