Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


VýstavbaBratislava (29. októbra 2020)
Štyri nebezpečné zosuvy na cestách I. triedy sa začnú opravovať už na jar budúceho roku. MDV SR už má zabezpečené financovanie  z eurofondov. 

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (27. októbra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní dve vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre dva národné projekty rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Elektrická jednotkaBratislava (23. októbra 2020)
Od pondelka 26. októbra obyvatelia mestských štvrtí Dúbravky a Karlovej Vsi v Bratislave znovu začnú využívať električkovú dopravu po zmodernizovanej trati.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (21. októbra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (12. októbra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvania OPII na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre dva národný projekty rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (9. októbra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní dve vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy a železničnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (2. októbra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie "OPII-67-2.1-NDS-D1BATR " na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Strihanie pásky v Ivanke pri DunajiBrezno (1. októbra 2020)
Obyvatelia Brezna sa o tri roky môžu tešiť na ďalší úsek nového obchvatu, ktorý odvedie prevažne ťažkú nákladnú dopravu z intravilánu mesta.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (24. septembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (22. septembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie "OPII-65-6.1-NDS-R1RKKrizovatI18" na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava