Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Prehliadka projektu výstavby novej električkovej trate v PetržalkeBratislava, 4. mája 2018
Ôsme riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa uskutočnilo v piatok 4. mája v Bratislave.

Tunel Višňové(Bratislava, 20. marca 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII získalo 14. marca 2018 dokument „Action Completion Note“(ACN) pre veľký projekt OPII: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza.

Starý mostBratislava (20. 12. 2017)

Slogan autorky víťazného videospotu v súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017, ako aj inovatívny spôsob spracovania témy oslovil odbornú porotu najviac.

Školenie komunikačných manažérov(Bratislava, 5. decembra 2017)

Riadiaci orgán usporiadal školenie pre všetkých pracovníkov komunikácie a marketingu, ktorí pracujú pre organizácie prijímateľov OPII. Súčasťou školenia bol networking a výmena skúsenosti.

výmena skúseností s používaním MEAT kritérií(Bratislava, 6. decembra 2017)

Zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a OPII sa zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami Masarykovej univerzity, Vysokého učení technického a magistrátu mesta Brno.

D3_Svrčinovec_Skalité(Bratislava, 23. novembra 2017)

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra uskutočnil prvé zasadnutie Riadiaceho výboru pre tvorbu metodiky posudzovania dopadov zmeny klímy na dopravné projekty.

Nový obchvat Brezna(Brusel, 23. novembra 2017 )

Na pôde Európskeho parlamentu sa uskutočnil Dunajský deň 2017. Zástupcovia dunajských krajín počas neho diskutovali aktivity, ktoré majú viesť k potrebným inováciám na Dunaji.

Nový obchvat Brezna(Brezno, 25. septembra 2017 )
Centrum Brezna sa sčasti zbavilo tranzitnej kamiónovej dopravy. V meste totiž otvorili prvú časť dlho očakávaného obchvatu.

Rada ministrov v Taline(Tallinn, 20. septembra 2017)

Zástupcovia RO OPII sa zúčastnili zasadnutia neformálnej rady ministrov dopravy k budúcnosti financovania dopravných projektov zo zdrojov EÚ.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (20. júla 2017)
Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava