Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


6. monitorovaci výbor OPII(Nimnica, 5. septembra 2017)
Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek bol na kontrolnom dni tunela Diel pri obci Nimnica.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (20. júla 2017)
Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (28. júna 2017)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra má za sebou už šieste riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru. Členovia schválili Výročnú správu za rok 2016 a Revíziu programového dokumentu OPII.

Sofia, 24. marca 2017
Zástupcovia OP Integrovaná infraštruktúra sa zúčastnili v bulharskej Sofii rokovania kohéznych krajín k riešeniu dopravy. Základnými témami ktoré účastníci konferencie riešili, bolo financovanie dopravnej infraštruktúry inovatívnymi metódami.

Bratislava (26. január 2017)
Zástupcovia Riadiaceho orgánu OPII prijali pozvanie kolegov z Českej republiky na partnerské stretnutie o rovnako cielených operačných programoch. Vymenili si skúsenosti z implementácie projektov z minulého programového obdobia 2007 – 2013.

Bratislava (12. október 2016)
Projekt diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno dnes schválila Európska komisia. Projekt získal hodnotenie kvality JASPERS (IQR), čo výrazne urýchlilo schvaľovací proces.
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava