Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


obchvatKošice, 12. júna 2019
Štúdia realizovateľnosti I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov odporúča výstavbu preložky obce Plavnica a obchvat mesta Sabinov.Tieto projekty zaradil Operačný program Integrovaná infraštruktúra do zásobníka projektov...

Bratislava (7. 6. 2019)
Spätná analýza potvrdila finančnú a ekonomickú výhodnosť veľkých projektov z eurofondov, ktoré už boli odovzdané do užívania. V prílohe slovenská aj anglická verzia ex-post CBA.

PrezentáciaBratislava (6. júna 2019)
Zhotoviteľ stavby I. triedy I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov organizuje verejné prerokovanie záverov štúdie realizovateľnosti v stredu 12. júna v Košiciach.

Bratislava (31. 5. 2019)
Spätne sme zhodnotili a zanalyzovali finančnú a ekonomickú výhodnosť veľkého projektu z eurofondov. Tentokrát išlo o diaľničný úsek D1 Dubná Skala – Turany, ktorý je v prevádzke od roku 2015. 

ParkoviskoBratislava (21. mája 2019)
Tri návrhy realokácie financií spolu za 80 miliónov eur medzi operačnými programami schválila 21. mája na rokovaní vláda. Do OPII sa presunie 70 miliónov.

ParkoviskoBratislava (17. mája 2019)
Na pôde ministerstva dopravy a výstavby SR sa v piatok 17. mája uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Vodná dopravaBratislava (16. apríla 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Dunajskou komisiou pripravil interaktívny workshop pod názvom METEET 2019 Bratislava

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (17. apríla 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre OPII pokračuje v zverejňovaní výsledkov štúdií realizovateľnosti. Najnovšou z nich je štúdia realizovateľnosti na cestný koridor I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky.

Bratislava (12. novembra 2018)
Daň z pridanej hodnoty za eurofondové dopravné projekty, ktorá sa týka miest Košice a Bratislava, bude oprávneným výdavkom. Košice tak dostanú naspäť 15 miliónov a Bratislava ušetrí 25 miliónov za DPH.

Kontrolný deň na D1 v PrešoveBratislava (12. 7. 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v mene predsedajúcej krajiny V4 zorganizovalo rokovanie dopravných expertov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava