Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Starý mostBratislava (20. 12. 2017)

Slogan autorky víťazného videospotu v súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017, ako aj inovatívny spôsob spracovania témy oslovil odbornú porotu najviac.

Školenie komunikačných manažérov(Bratislava, 5. decembra 2017)

Riadiaci orgán usporiadal školenie pre všetkých pracovníkov komunikácie a marketingu, ktorí pracujú pre organizácie prijímateľov OPII. Súčasťou školenia bol networking a výmena skúsenosti.

výmena skúseností s používaním MEAT kritérií(Bratislava, 6. decembra 2017)

Zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a OPII sa zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami Masarykovej univerzity, Vysokého učení technického a magistrátu mesta Brno.

D3_Svrčinovec_Skalité(Bratislava, 23. novembra 2017)

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra uskutočnil prvé zasadnutie Riadiaceho výboru pre tvorbu metodiky posudzovania dopadov zmeny klímy na dopravné projekty.

Nový obchvat Brezna(Brusel, 23. novembra 2017 )

Na pôde Európskeho parlamentu sa uskutočnil Dunajský deň 2017. Zástupcovia dunajských krajín počas neho diskutovali aktivity, ktoré majú viesť k potrebným inováciám na Dunaji.

Nový obchvat Brezna(Brezno, 25. septembra 2017 )
Centrum Brezna sa sčasti zbavilo tranzitnej kamiónovej dopravy. V meste totiž otvorili prvú časť dlho očakávaného obchvatu.

Rada ministrov v Taline(Tallinn, 20. septembra 2017)

Zástupcovia RO OPII sa zúčastnili zasadnutia neformálnej rady ministrov dopravy k budúcnosti financovania dopravných projektov zo zdrojov EÚ.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (20. júla 2017)
Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (28. júna 2017)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra má za sebou už šieste riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru. Členovia schválili Výročnú správu za rok 2016 a Revíziu programového dokumentu OPII.

Sofia, 24. marca 2017
Zástupcovia OP Integrovaná infraštruktúra sa zúčastnili v bulharskej Sofii rokovania kohéznych krajín k riešeniu dopravy. Základnými témami ktoré účastníci konferencie riešili, bolo financovanie dopravnej infraštruktúry inovatívnymi metódami.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava