Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vrútky (26. júna 2020)

Dnes bola predstavená vo Vrútkach nová dvojčlánková dieselmotorová jednotka (DMJ) 861.1, ktorá je súčasťou projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť“.

„Modernizáciu vozidlového parku na našich železniciach považujem za nevyhnutnosť, je to krok k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a najmä lepšieho komfortu pre ľudí. Som veľmi rád, že dnes vidíme konkrétne výsledky aj vďaka eurofondom, ktoré takto dokážeme efektívne využiť na ekologickú formu dopravy,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Nízkopodlažné DMJ s dieselhydrodynamickým prenosom výkonu sú určené na zabezpečenie dopravy na neelektrifikovaných regionálnych tratiach. DMJ boli objednané v dvoch verziách. Trojčlánkové s kapacitou 171 miest na sedenie  (39 ks už ZSSK vlastní) a dvojčlánkové s kapacitou 115 miest na sedenie (celkovo objednaných 14 ks), z ktorých prvú ZSSK predstavila na tlačovej konferencii vo Vrútkach dňa 25. 6. 2020. V rámci výkonov OSD Zvolen je plánované zaradenie prvých dvoch dvojčlánkových DMJ do prevádzky od začiatku júla 2020.

Dvojčlánková jednotka sa používa na tratiach s nižšími tokmi cestujúcich. Jej predpoklad nasadenia je rovnako ako pri trojčlánkovej jednotke v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, napríklad na tratiach Zvolen – Vrútky, Zvolen – Brezno, či Zvolen – Fiľakovo.

Nové DMJ sú výsledkom projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť“, v rámci ktorého sa nasadí celkovo 21 ks dieselmotorových jednotiek, z čoho 7 trojčlánkových DMJ je už v prevádzke (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj). Do vozidlového parku ZSSK teraz pribudla dvojčlánková DMJ, prvá zo 14, ktoré majú prísť behom tohto roka. Na základe Zmluvy o poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) zo dňa 10. 11. 2017 výšku NFP poskytnutého ZSSK predstavuje suma 74 835 328,10 €.  Celkové investičné náklady projektu (bez DPH) sú vo výške 76 999 000,00.

O DMJ 861.1:

  • je vybavená klimatizáciou, wi-fi pripojením na internet, informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerovým systémom a systémom na počítanie cestujúcich,
  • je prispôsobená osobám so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  • v porovnaní so starším typom DMJ má nový výstražný a komunikačný systém a nástupné dvere s elektrickým pohonom s integrovaným výsuvným schodíkom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.

Zaujímavou súčasťou výbavy nových DMJ je napríklad systém počítania cestujúcich, ktorý umožňuje počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke, evidenciu počtu cestujúcich medzi stanicami a počítanie osôb zo všetkých vstupných dverí. To všetko anonymne – bez toho, aby sa dala určiť identita cestujúcich.

DMJ vychádzajú v ústrety cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu, ktorým sú prispôsobené nielen svojou nízkopodlažnosťou, ale aj vyhovujúcimi toaletami. V každej jednotke sa nachádzajú dve miesta pre invalidné vozíky.

Prehľad základných informácií k novým DMJ: 

Typ vozidla

DMJ 861.0 (trojčlánkové)

DMJ 861.1 (dvojčlánkové)

Počet miest na sedenie

171

115

Počet miest na státie

120

80

Max. prevádzková rýchlosť

140 km/h

140 km/h

Počet obstaraných kusov

7

14

Nasadenie

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

Dodávateľ

ŽOS Vrútky, a. s. (SR)

ŽOS Vrútky, a. s. (SR)

 

 

Slávnostné uvedenie nového vlaku
Sprava minister dopravy a výstavby SR A. Doležal, gen. riaditeľ ZSSK F. Hlubocký, gen. riaditeľ ŽOS Vrútky R. Heide a predseda predstavenstva ŽOS Vrútky M. Vereš.
 
Obrázok dieselmotorového vlaku na koľajniciach
Dvočlánkových DMJ bude na Slovensku celkovo 14.
 
Interiér vlaku - toalety
Nové DMJ spĺňajú štandardy 21. storočia. Napríklad toalety sú prispôsobené cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu.
 
Interiér vlaku - sedadlá
Pohľad do dvojčlánkovej dieselmotorovej jednotky 861.1.
 
Riadiaca kabína vlaku
V rámci výkonov OSD Zvolen je plánované zaradenie prvých dvoch dvojčlánkových DMJ do prevádzky od začiatku júla 2020.
 

  Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava