Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VZOR ZÁMERU NÁRODNÉHO PROJEKTU

V rámci každého projektu, ktorý má byť realizovaný ako národný projekt, je prijímateľ povinný predložiť riadiacemu orgánu vyplnený zámer národného projektu. Vzor je pre prijímateľa záväzný v celom jeho rozsahu. K príprave a realizácii národného projektu je možné pristúpiť iba v prípade, ak je národný projekt súčasťou zoznamu národných projektov vytvoreného na základe schválených zámerov národných projektov, ktoré boli schválené riadiacim výborom a zaradené do zoznamu národných projektov.

Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
23.11.2017 Zámer národného projektu DOC [100 kB] Aktuálna

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava