Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA K OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV

Príručka obsahuje všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov a zoznam skupín oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi 1 – 6 a 8, vrátane pravidiel dokladovania a účtovného spracovania dokladov.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.vicepremier.gov.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
28.04.2019 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.9 DOC [850 kB] Aktuálna
14.12.2018 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.8 DOC [511 kB] Ukončená 27.04.2019
25.08.2018 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.7 DOC [511 kB] Ukončená 13.12.2018
13.06.2018 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.6 DOC [1272 kB] Ukončená 24.08.2018
01.12.2017 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.5 DOC [1117 kB] Ukončená 12.06.2018
08.03.2017 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.4 DOC [1088 kB] Ukončená 30.11.2017
26.05.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.3 DOC [290 kB] Ukončená 07.03.2017
31.03.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.2 DOC [219 kB] Ukončená 25.05.2016
22.03.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.1 DOC [220 kB] Ukončená 30.03.2016
04.02.2016 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 2.0 DOC [207 kB] Ukončená 21.03.2016
15.06.2015 Príručka k oprávnenosti výdavkov OPII, verzia 1.0 DOC [222 kB] Ukončená 03.02.2016Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava