Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

RIADIACI VÝBOR PRIORITNÝCH OSÍ 9 - 12

Štatút RV PO 9 - 12 OPII:

Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
28 05.2021 Štatút RV PO 9 - 12 OPII Konsolidovaná verzia k 28. 5. 2021 PDF [129 kB]
28.05.2021 Dodatok č. 2 k Štatútu RV PO 9 - 12 OPII PDF [130 kB]
14.03.2020 Štatút RV PO 9 - 12 OPII PDF [119 kB]
12.06.2020 Dodatok č. 1 k Štatútu RV PO 9 - 12 OPII PDF [147 kB]
12.06.2020 Štatút RV PO 9 - 12 OPII - Konsolidované znenie PDF [128 kB]


Rokovací poriadok RV PO 9 - 12 OPII:

Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
14.03.2020 Rokovací poriadok RV PO 9 - 12 OPII PDF [257 kB]


Zoznam členov RV PO 9 - 12 OPII:
»   Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 9 - 12 OPII  PDF  [389 kB]

Zasadnutia riadiaceho výboru pre PO 9 - 12 OPII
Záznamy a ďalšie dokumenty zo zasadnutí Riadiaceho výboru pre PO 9 - 12 OPII nájdete na tejto stránke.

 

 

 

 

 

 

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava