Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZOZNAM VEĽKÝCH PROJEKTOV

Veľký projekt je projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (Európske štrukturálne a investičné fondy) definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013), ktorý prispieva k tematickému cieľu na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach (v zmysle čl. 9 ods. 7 všeobecného nariadenia) a ktorého celkové oprávnené náklady presahujú 75 miliónov eur. V prípade fázovaných projektov sa za veľký projekt považuje aj projekt, ktorého celkové výdavky presahujú 50 miliónov eur.


Zoznam veľkých projektov OPII:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
26.07.2017 Zoznam veľkých projektov OPII v. 3.0 PDF [301 kB] Aktuálna
26.07.2017 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.3 PDF [351 kB] ----
26.10.2016 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.3 PDF [217 kB] Ukončená
25.07.2017
26.10.2016 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.2 PDF [191 kB] ----
01.03.2016 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.2 PDF [216 kB] Ukončená
25.10.2016
01.03.2016 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.1 PDF [200 kB] ----
24.08.2015 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.1 PDF [142 kB] Ukončená
29.02.2016
24.08.2015 Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.0 PDF [146 kB] ----
28.10.2014 Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.0 PDF [139 kB] Ukončená
23.08.2015

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava