Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VÝROČNÉ SPRÁVY

Obsah výročnej správy je určený vo vykonávacom nariadení Európskej komisie č. 2015/07. Výročná správa obsahuje údaje o implementácií OPII od 1. 1. do 31. 12. roku, ktorý predchádza roku predloženia správy. Výnimku tvorí správa predložená v roku 2016, ktorá obsahuje údaje za oba predchádzajúce roky 2014 aj 2015. Výročná správa je po schválení Monitorovacím výborom OPII predložená Európskej komisii.

Dátum Názov typ súboru Veľkosť
04.07.2018 Výročná správa o vykonávaní OPII 2017 [3126 kB]
04.07.2018 Prílohy k výročnej správe OPII 2017 RAR [2109 kB]
23.11.2017 Výročná správa o vykonávaní OPII 2016 [688 kB]
23.11.2017 Prílohy k výročnej správe OPII 2016 RAR [1926 kB]
01.08.2016 Výročná správa o vykonávaní OPII 2015 [552 kB]
01.08.2016 Prílohy k výročnej správe OPII 2015 RAR [1000 kB]

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava