Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VÝROČNÉ SPRÁVY

V tejto časti RO OPII zverejňuje informácie o aktivitách v oblasti hodnotenia a výsledky hodnotení vykonaných v rámci OPII.


Dátum Názov typ súboru Veľkosť
31.03.2017 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2016 [829 kB]
31.03.2016 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za rok 2015 [658 kB]

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava