Operačný program Integrovaná infraštruktúra

INFORMÁCIE O SCHVÁLENÝCH A NESCHVÁLENÝCH ŽONFP V RÁMCI OPII

Žiadosť o poskytnutie NFP - dokument, pozostávajúci z formulára žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme rozhodnutie o schválení žiadosti na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP.

Rok 2019

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2019)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
30.06.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [503 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [86 kB]
31.05.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [473 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [64 kB]
30.04.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [457 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [60 kB]
31.03.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [418 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [52 kB]
28.02.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [369 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [41 kB]
31.01.2019 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [334 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [33 kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2019)

K 30. 06. 2019 RO OPII eviduje 2 neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

NFP311070S997 WIFI pre Teba - obec Belá nad Cirochou
NFP311070T119 WIFI pre teba v Brezne

 

Rok 2018

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2018)

Dátum Názov Typ súboru  Veľkosť
31.12.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [320 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [29 kB]
30.11.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [318 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [29 kB]
31.10.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [311 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [27 kB]
30.09.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [307 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [27 kB]
31.08.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [302 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [26 kB]
31.07.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [299 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [24 kB]
30.06.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [300 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [24 kB]
31.05.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [295 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [23 kB]
30.04.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [289 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [22 kB]
31.03.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [288 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [18 kB]
28.02.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [284 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [17 kB]
31.01.2018 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [282 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [17 kB]

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2018)
K 31. 12. 2018 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). 

 

Rok 2017

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2017)

Dátum Názov Typ súboru  Veľkosť
31.12.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [280 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [16 kB]
30.11.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [277 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [16 kB]
31.10.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [275 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [15 kB]
30.09.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII  PDF [272 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [14 kB]
31.08.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [270 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [13 kB]
31.07.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [265 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
30.06.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [265 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
31.05.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
30.04.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
31.03.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
28.02.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]
31.01.2017 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [340 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [10 kB]


ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2017)
K 31. 12. 2017 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Rok 2016

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2016)

Dátum Názov Typ súboru  
31.12.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [341 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [8 kB]
30.11.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [330 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
31.10.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [328 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
30.09.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [327 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
31.08.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [323 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
31.07.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [322 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [6 kB]
30.06.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [317 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [4,82 kB]
31.05.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [308 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [3,16 kB]
30.04.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [198 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [3,31 kB]
31.03.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [195 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [2,99 kB]
29.02.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [190 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [2,04 kB]
31.01.2016 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [186 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [1,05 kB]

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2016)
Za rok 2016 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).


Rok 2015

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2015)

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
31.12.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [185 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [907 B]
30.11.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [173 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
31.10.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [173 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
30.09.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [175 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
31.08.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [174 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
31.07.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [174 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]
30.06.2015 Schválené ŽoNFP v rámci OPII PDF [175 kB]
Schválené ŽoNFP v rámci OPII CSV [373 B]

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽoNFP OPII (ROK 2015)
Za rok 2015 neeviduje RO OPII neschválené žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava