Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Plavnica (26. júna 2020)

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal dnes slávnostne poklepal základný kameň projektu preložky cesty I/68 v obci Plavnica. Obyvatelia Plavnice a okolitých obcí tak dostanú očakávaný obchvat s modernizovanou cestou, ktorá tvorí dôležitý dopravný ťah v smere sever - juh v oblasti východného Slovenska a to vnútroštátne i medzinárodne.

Z nového obchvatu s dĺžkou 5,7 km sa budú obyvatelia Plavnice tešiť o tri roky. Cesta prvej triedy I/68 bude rýchlejšia a bezpečnejšia ako je tá súčasná a jednoznačne ekologickejšia, keďže odvedie tranzitnú dopravu mimo centra obce.

Som rád, že z európskych peňazí prinášame riešenia pre ľudí v regiónoch, ktorým dopravná situácia znižuje kvalitu života. Tento cestný úsek patrí k dôležitému dopravnému prepojeniu smerom na Poľsko a preto aj prechádzajúci motoristi ocenia bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu v tejto oblasti,“  povedal minister Andrej Doležal pri poklepávaní základného kameňa.

Obyvatelia obce Plavnica a priľahlého okolia, ktorí využívajú cestu sa dlhodobo sťažovali na jej nevyhovujúci stav. Cestná komunikácia I/68 plní v celej svojej dĺžke aj funkciu nadradenej cestnej siete, ktorá v danom území absentuje a v úseku Chmeľnica – Plavnica mala nevyhovujúce parametre bez pruhu pre pomalé vozidlá čoho dôsledkom bola častá nehodovosť.  Najmä počas zimy sa na Plavnickom kopci vytvárali dopravné zápchy a dopravné  kolapsy spôsobené veľakrát kamiónovou dopravou.

Riešenie situácie prináša projekt preložky cesty, ktorý je zaradený do projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a bude tak môcť čerpať príspevok na financovanie aj zo zdrojov Európskej únie. Slovenská správa ciest podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom v hodnote takmer 34 miliónov eur.

Obchvat je plánovaný v náročnom teréne. Nová cesta sa odpojí od pôvodnej I/68 v križovatke na Ľubovnianske kúpele. Jej trasa bude pretínať rieku Poprad, rieku Šambronka aj Ľubovniansky potok. Komunikácia bude zabezpečovať dopravné napojenie obcí Plavnica, Hajtovka, Sulín a ďalších priľahlých obcí. Koniec novovybudovanej preložky cesty bude v križovatke „Plavnica“. V náročnom teréne je plánovaných až šesť mostných objektov.

 

Slávnostné poklepanie základného kameňa v Plavnici
 
Príhovor ministra dopravy

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava