Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaBratislava (19. apríla 2021)
Včera bola nasadená do prevádzky posledná nová dvojčlánková dieselmotorová jednotka 861.1, ktorá je súčasťou projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť“.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (7. apríla 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na tri projekty cestnej dopravy v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji v hodnote 42 miliónov eur.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (26. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa, (1.fáza)“

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (23. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa“, ktorého prijímateľom bude je Národná diaľničná spoločnosť.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (22. marca 2021)
Neslávne známa panelová cesta pri Trenčíne sa dočká dôkladnej obnovy. Minister dopravy a výstavby SR podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zabezpečil 26 miliónov eur...

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (18. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "R2 Košice Šaca – Košické Oľšany (2. úsek)“, ktorého prijímateľom bude je Národná diaľničná spoločnosť.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (16. marca 2021)
Minister dopravy a výstavby podpísal v pondelok 15. marca zmluvu o financovaní na projektovú prípravu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. 

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (15. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo podklady pre vyhlásenie súťaže na modernizáciu železničnej trate s celkovou dĺžkou 4,9 km v úseku Čadca – hranica Slovenskej a Českej republiky.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (11. marca 2021)
Minister dopravy a výstavby podpísal tento týždeň zmluvu o financovaní na projektové dokumentácie modernizácie údržbovej základne v depe Jurajov dvor a vo vozovni Krasňany. 

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (9. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekty, ktoré sú zamerané na cesty I. triedy v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Ide o tri projektové dokumentácia a tri štúdie.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava