Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (16. marca 2021)
Minister dopravy a výstavby podpísal v pondelok 15. marca zmluvu o financovaní na projektovú prípravu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. 

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (15. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo podklady pre vyhlásenie súťaže na modernizáciu železničnej trate s celkovou dĺžkou 4,9 km v úseku Čadca – hranica Slovenskej a Českej republiky.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (11. marca 2021)
Minister dopravy a výstavby podpísal tento týždeň zmluvu o financovaní na projektové dokumentácie modernizácie údržbovej základne v depe Jurajov dvor a vo vozovni Krasňany. 

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (9. marca 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekty, ktoré sú zamerané na cesty I. triedy v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Ide o tri projektové dokumentácia a tri štúdie.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (3. marca 2021)
V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra boli dnes vyhlásené tri vyzvania na projekty trolejbusovej dopravy. Mesto Prešov a Dopravný podnik mesta Prešov sa môžu uchádzať o takmer 7,5 milióna eur.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (2. februára 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa", prijímateľom bude SSC.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (17. februára 2021)
V súťaži na dostavbu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové sa nikto v zákonnej lehote do 15. 2. 2021 neodvolal. Teraz nasleduje ex-ante kontrola súťaže na ÚVO.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (15. februára 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní nové vyzvanie na projekty verejnej osobnej dopravy zamerané na trolejbusovú dopravu v meste Žilina.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineBratislava (3. februára 2021)
Súťaž na dostavbu úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové vyhrala  spoločnosť Skanska. Firma predložila do súťažného dialógu najlepšiu ponuku.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (2. februára 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač", ktorého prijímateľom je Národná diaľničná spoločnosť.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava