Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. decembra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.

Schválenie zlúčenia Bratislava (13. decembra 2019)
Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným program Výskum a inovácie. Zachráni sa tým 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie.

ParkoviskoBratislava (12. decembra 2019)
Nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Pezinku dnes slávnostne sprístupnil verejnosti minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a zástupcovia...

Vyzvanie na cestný projekt OPII Bratislava (5. decembra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre dva národné projekty rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPII Bratislava (3. decembra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie č. OPII-41-6.2-NP-SSC na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPII Bratislava (25. novembra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre dva národné projekty rozvoja cestnej dopravy.

Monitorovací výbor Bratislava (30. októbra 2019)
Členovia Monitorovacieho výboru v stredu 30. októbra na mimoriadnom zasadnutí schválili revíziu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) verzia 7.0.

Strihanie pásky na novej ceste v ŽdiariŽdiar (29. októbra 2019)
Obnovená cesta prvej triedy I/66 v Ždiari bola slávnostne uvedená do prevádzky. Takmer 5 kilometrov zrekonštruovanej vozovky s chodníkmi a lávkou pre peších rekonštruovali viac ako rok...

Vyzvanie na cestný projekt OPII Bratislava (30. októbra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Vyzvanie na projekt OPIIBratislava (25. októbra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt verejnej osobnej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava