Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (31. marca 2020)

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal koncom marca podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály. Svojim podpisom zazmluvnil finančné prostriedky vo výške viac ako 66 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Urobil tak po stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, kde rokovali o viacerých mestských dopravných a stavebných projektoch.

Mestské dopravné projekty sú dôležitou súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako podpora ekologického cestovania obyvateľov. Pre Bratislavu máme vyčlenené prostriedky z eurofondov nie len na Dúbravsko – Karloveskú radiálu, ale aj na stavbu električkovej trate v Petržalke, ktorá je v príprave,“ povedal minister A. Doležal.

Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála – sa nachádza v intraviláne hlavného mesta a prechádza územím mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Modernizovaný úsek trate v dĺžke cca 6,77 km začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou.

Ide o komplexnúmodernizáciu trate, pri ktorej sa nahradia zastarané a opotrebované konštrukcie električkovej trate za nové, vybudujú sa nové nástupištia zastávok, zrekonštruované prechody a podchody pre chodcov a prejazdy pre autá, nové trakčné vedenie, verejné osvetlenie a dopravná signalizácia. Povrch novej dráhy bude striedavo tvoriť pevný betónový kryt a vegetačný kryt.

S výstavbou sa začalo minulý rok v júni. Plánované ukončenie celkovej modernizácie električkových tratí v Karlovej Vsi je tento rok v septembri. Celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII predstavujú  66 205 040,95 eur.

 

Obrázok električkovej trate v Karlovej Vsi

 

Zdroj: www.bratislava.sk
 
 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava