Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 10. 2014. OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality.


Aktuálne znenie OPII:

Platnosť odNázovTyp súboruPlatnosť do
15.11.2016Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 2.1)PDF[3,13 MB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPIIPDF[677 kB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 2 - Zoznam skratiekPDF[109 kB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVSPDF[890 kB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRVPDF[377 kB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnostiPDF[658 kB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry
pre verejnú osobnú dopravu
PDF[236 kB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 7 - MapyPDF[1,44 MB]Aktuálna
15.11.2016Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionalityPDF[960 kB]Aktuálna
15.11.2016Kompletný materiálZIP[7,15 MB]Aktuálna


Archív predchádzajúcich verzií:

Platnosť odNázovTyp súboruPlatnosť do
28.10.2014Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020PDF[2,29 MB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPIIPDF[677 kB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 2 - Zoznam skratiekPDF[109 kB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVSPDF[890 kB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRVPDF[377 kB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnostiPDF[658 kB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry
pre verejnú osobnú dopravu
PDF[236 kB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 7 - MapyPDF[1,44 MB]14.11.2016
28.10.2014Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionalityPDF[960 kB]14.11.2016
28.10.2014Kompletný materiálZIP[7,15 MB]14.11.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava