Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 - 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) bol schválený Európskou komisiou dňa 28. 10. 2014. OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality.

 

Aktuálne znenie OPII:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
05.09.2018 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 5.1) PDF [4,10 MB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,40 MB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [282 kB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [709 kB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF [1,46 MB] Aktuálna
05.09.2018 Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,13 MB] Aktuálna
05.09.2018 Kompletný materiál ZIP [6,43 MB] Aktuálna

 

Archív predchádzajúcich verzií:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
16.11.2017 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 4.0) PDF [4,01 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [1,39 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [282 kB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [1,10 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [709 kB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [2,44 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF [618 kB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 7 - Mapy PDF [2,26 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF [1,34 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [1,13 MB] 04.09.2018
16.11.2017 Kompletný materiál ZIP [6,51 MB] 04.09.2018

 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
15.11.2016 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 2.1) PDF [3,13 MB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [677 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [109 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [890 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [377 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [658 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry
pre verejnú osobnú dopravu
PDF [236 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 7 - Mapy PDF [1,44 MB] 15.11.2017
15.11.2016 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [960 kB] 15.11.2017
15.11.2016 Kompletný materiál ZIP [7,15 MB] 15.11.2017

 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
28.10.2014 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (verzia 1.0) PDF [2,29 MB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF [677 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF [109 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF [890 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF [377 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF [658 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry
pre verejnú osobnú dopravu
PDF [236 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 7 - Mapy PDF [1,44 MB] 14.11.2016
28.10.2014 Príloha 8 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF [960 kB] 14.11.2016
28.10.2014 Kompletný materiál ZIP [7,15 MB] 14.11.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava