Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (12. decembra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Podpis zmluvyBratislava (10. decembra 2018)
Slovenská republika podpísala s EIB novú rámcovú Dohodu o financovaní. MDV SR z nej bude čerpať rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy z OPII a CEF.

Vyzvanie na projekty OPIIBratislava (30. novembra 2018)
Príprava projektu Dunajbus, pravidelnej vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy, má zabezpečené peniaze. MDV SR dnes podpísalo zmluvu o NFP vo výške 92 200 eur z OPII na štúdiu realizovateľnosti.

Vyzvanie na projekty OPIIBratislava (21. novembra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní tri nové vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty.

D1 Budimír - BidovceKošice (19. novembra 2018)
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek,zástupcovia EK a členovia Monitorovacieho výboru OPII skontrolovali dopravné projekty pri Košiciach. Úsek D1 Budimír – Bidovce a vynovenú električkovú trať.

Bratislava (18. októbra 2018)
Už je definitívne potvrdené, že Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach bude zaplatený z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tento projekt uzavrelo Zmluvu o NFP.

Stavba roka 2017Bratislava (9. októbra 2018)
Do Žilinského kraja pribudne postupne v rokoch 2019-2021 až 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu.Európska komisia schválila príspevok vo výške 134,5 milióna eur.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. októbra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.

Stretnutie R. Rašiho a A. ÉrsekaBratislava (27. septembra 2018)
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu a operačných programov.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (25. septembra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava