Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (10. augusta 2018)
Ministerstvo dopravy podpísalo novú zmluvu na poradenské služby v oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra. Dodatkom k zmluve znížilo jej rozsah na polovicu.

Bratislava (8. augusta 2018)
Na projekty z oblasti dopravy a informatizácie bola z OPII vyčerpaná už prvá miliarda eur. Investované peniaze tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (6. augusta 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

OPII najúspešnejší v kontrahovaníBratislava (23. júla 2018)
OPII patrí medzi najúspešnejšie programy z hľadiska zazmluvnenia aj čerpania európskych fondov. Dynamika čerpania eurofondov je vyššia ako priemer operačných programov v rámci EÚ.

Nové depo v Jurajovom dvoreBratislava (12. júla 2018)
Obnovený vozový park trolejbusov a električiek z eurofondov má k dispozícií nové depo v Jurajovom dvore. Dnes bola uvedená do prevádzky nová údržbová základňa

Kontrolný deň na D1 v PrešovePrešov (26. júna 2018)
Minister dopravy Arpád Érsek  dnes osobne skontroloval stav prác na stavbe juhozápadného diaľničného obchvatu mesta Prešov. Práce idú podľa harmonogramu a dodávateľ deklaruje dokončenie diaľnice o 3 roky.

Vodná dopravaBratislava, 14. júna 2018
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre OPII zverejní vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt v prioritnej osi č. 4. 

Mosty na cestách prvej triedyBratislava, 6. júna 2018
Eurofondy využijeme aj na opravu deviatich mostov na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa ich modernizácia začne od júna.

Workshop o VO projektovej dokumentácieBratislava (19. apríla 2018)

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra zorganizoval vo štvrtok 19. apríla 2018 prvý zo série workshopov zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti verejného obstarávania.

Stavba roka 2017Bratislava (11. apríla 2018)

Hlavnú cenu titul Stavba roka 2017 získal úsek diaľnice D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno. Cenu odovzdal minister Arpád Érsek na 23. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava