Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (26. september 2023)
Vyzvanie na projekt modernizácie mostov na cestách I.triedy v Prešovskom kraji.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (8. september 2023)
Vyzvanie na veľký fázovaný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (21. augusta 2023)
Vyzvanie na národný projekt pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (15. mája 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (11. mája 2023)
Vyzvanie na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. február 2023)
Vyzvanie na projekt modernizácie križovatiek na cestách I.triedy naprieč celým Slovenskom.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (3. február 2023)
Ministerstvo dopravy SR plánuje zmodernizovať výhybky v ŽST Krompachy.  

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. december  2022)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo dve nové vyzvania na projekty verejnej osobnej dopravy. 

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. december 2022)
Ďalší projekt zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky v Banskobystrickom kraji.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (3.novembra 2022)
 Vyzvanie na národný projekt rozvoja vodnej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava