Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA CBA

Príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020.

Príručka CBA je metodickou pomôckou a manuálom pre spracovanie analýz výdavkov a príjmov pre žiadateľov, resp. oprávnených prijímateľov pomoci z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020, a to pre projekty dopravnej infraštruktúry realizované v rámci prioritných osí 1-6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Dokument zároveň tvorí podporný materiál pre riadiaci orgán za účelom hodnotenia efektívnosti prostriedkov v rámci predkladaných investičných projektov.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.informatizacia.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
19.06.2017 Príručka k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII, verzia 2.0 RAR [2,1 MB] Aktuálna
01.09.2015 Príručka k analýze nákladov a výnosov
investičných dopravných projektov OPII, verzia 1.0
RAR [403 kB] 18.06.2017

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava