Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Žilina/Ružomberok (16. apríla 2020)

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal skontroloval prvé stavby od svojho nástupu do funkcie. Osobne preveril postup prác na diaľničných úsekoch D1 v okolí Žiliny a Ružomberka. Ako uviedol, neodkladne bude žiadať hĺbkový audit viacerých stavieb.

Aj na základe toho, čo som videl, som veľmi rozhorčený. Cena stavby privádzača Lietavská Lúčka - Žilinapresahuje viac ako dvojnásobok pôvodne stanovej ceny, čo považujem za absolútne neprijateľné. Preto budem žiadať od NDS hĺbkový audit. Dávam tým aj verejný prísľub,že budeme jasne komunikovať výsledky tohto auditu, pretože nemáme čo skrývať“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal bezprostredne po kontrole stavby.

Súčasťou kontroly bol aj tunel Višňové v úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Dnes sú v ňom stavebné práce pozastavené a je vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Jej ukončenie je plánované do konca roka 2020.Ako minister dodal, „urobíme všetko preto, aby bol do konca roka vysúťažený zhotoviteľ a práce v tuneli sa opäť naplno rozbehli. Ak sa nám to podarí, dostavba tohto úseku je do konca roka 2023 realizovateľná.“

Rovnako kľúčovým je podľa ministra dopravy obchvat Ružomberka, úsek D1 Hubová – Ivachnová. Aj podpísaním spoločného memoranda s predstaviteľmi mesta sa zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť tzv. vratné vetvy pre nákladnú dopravu, aby tak kamióny nezaťažovalipriamo mesto. Ich stavbu bude financovať NDS z vlastných zdrojov. 

Projekty D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sú schválené Európskou komisiou na financovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra do roku 2023.

 

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava