Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE ODBORNÉHO HODNOTITEĽA

Je základný riadiaci dokument, ktorý upravuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre každého odborného hodnotiteľa. Cieľom príručky je oboznámiť odborných hodnotiteľov s ich povinnosťami, činnosťou a metodikou pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré splnili podmienky kontroly administratívneho overovania, ako aj s organizačným zabezpečením počas procesu odborného hodnotenia.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.mirri.gov.sk.


Súvisiace dokumenty:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.9.2023 Príručka pre odborného hodnotiteľa PO15 OPII, verzia 1 RAR [0,48 Mb] Aktuálna
01.09.2022 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 7.4 RAR [0,99 Mb] Aktuálna
21.12.2020 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 7.3 RAR [1,09 Mb] Ukončená 31.08.2022
14.12.2019 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 7.2 RAR [1,9 Mb] Ukončená 20.12.2020
28.04.2019 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 7.1 RAR [2,1 Mb] Ukončená 13.12.2019
01.11.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 7.0 RAR [1,1 Mb] Ukončená 27.04.2019
25.08.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 6.0 RAR [1,1 Mb] Ukončená 31.10.2018
06.02.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 5.0 RAR [1,1 Mb] Ukončená 24.08.2018
28.11.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 4.0 RAR [1,3 Mb] Ukončená 05.02.2018
08.03.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.2 RAR [900 kB] Ukončená 27.11.2017
25.11.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.1 RAR [715 kB] Ukončená 07.03.2017
24.03.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.0 RAR [699 kB] Ukončená 24.11.2016
15.02.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 2.0 RAR [735 kB] Ukončená 23.03.2016
30.11.2015 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 1.1 RAR [765 kB] Ukončená 14.02.2016
15.06.2015 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 1.0 RAR [809 kB] Ukončená 29.11.2015


Prehľad nedostatkov a zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní v oblasti odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie NFP   XLS [78 kB]  

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava