Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE ODBORNÉHO HODNOTITEĽA

Je základný riadiaci dokument, ktorý upravuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre každého odborného hodnotiteľa. Cieľom príručky je oboznámiť odborných hodnotiteľov s ich povinnosťami, činnosťou a metodikou pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré splnili podmienky kontroly administratívneho overovania, ako aj s organizačným zabezpečením počas procesu odborného hodnotenia.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
25.11.2016Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.1RAR[715 kB]Aktuálna
24.03.2016Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.0RAR[699 kB]Ukončená 24.11.2016
15.02.2016Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 2.0RAR[735 kB]Ukončená 23.03.2016
30.11.2015Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 1.1RAR[765 kB]Ukončená 14.02.2016
15.06.2015Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 1.0RAR[809 kB]Ukončená 29.11.2015Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava