Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE ODBORNÉHO HODNOTITEĽA

Je základný riadiaci dokument, ktorý upravuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre každého odborného hodnotiteľa. Cieľom príručky je oboznámiť odborných hodnotiteľov s ich povinnosťami, činnosťou a metodikou pri odbornom hodnotení žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré splnili podmienky kontroly administratívneho overovania, ako aj s organizačným zabezpečením počas procesu odborného hodnotenia.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.informatizacia.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
01.11.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 7.0 RAR [1,1 Mb] Aktuálna
25.08.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 6.0 RAR [1,1 Mb] Ukončená 31.10.2018
06.02.2018 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 5.0 RAR [1,1 Mb] Ukončená 24.08.2018
28.11.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 4.0 RAR [1,3 Mb] Ukončená 05.02.2018
08.03.2017 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.2 RAR [900 kB] Ukončená 27.11.2017
25.11.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.1 RAR [715 kB] Ukončená 07.03.2017
24.03.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 3.0 RAR [699 kB] Ukončená 24.11.2016
15.02.2016 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 2.0 RAR [735 kB] Ukončená 23.03.2016
30.11.2015 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 1.1 RAR [765 kB] Ukončená 14.02.2016
15.06.2015 Príručka pre odborného hodnotiteľa OPII, verzia 1.0 RAR [809 kB] Ukončená 29.11.2015
»  Prehľad nedostatkov a zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní v oblasti odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie NFP   XLS [78 kB]  


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava