Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Ivanka pri Dunaji (1. júla 2020)

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila a zástupcovia ministerstva dopravy a výstavby SR slávnostne ukončili stavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji. Podujatia sa zúčastnili aj Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a zástupca starostu  obce Ivanka pri Dunaji ako aj zástupca zhotoviteľa stavby. Parkovisko má kapacitu 158 parkovacích miest a súčasťou je aj stojisko pre 80 bicyklov.

Budovanie záchytných parkovísk v blízkosti železničných staníc je jedným z najdôležitejších trendov vo verejnej doprave. Ich úlohou je zvýšiť komfort cestujúcich a zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou. Dostupné záchytné parkoviská prispievajú k tomu, aby ľudia presadli z áut do vlakov a pohodlne sa dopravili do mesta, nemusia byť v strese kde zaparkujú či obávať sa dopravných kolón. Ekologický rozmer cestovania verejnou dopravou je zjavný. Som rád, že aj toto záchytné parkovisko prispeje k tomu, že ľudia žijúci v najbližšom okolí Bratislavy sa dostanú do mesta opäť o niečo rýchlejšie a pohodlnejšie verejnou dopravou. Po Pezinku sa záchytného parkoviska dočkali aj ľudia v Ivanke. Ďalšie parkoviská s pomocou eurofondov postavíme aj v Nových Košariskách a Zohore,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Generálny riaditeľ ŽSR, Miloslav Havrila uviedol, že: "ŽSR sú pripravené rokovať s ďalšími samosprávami o podobných projektoch typu park and ride. Chcel by som vyzvať zástupcov samospráv, aby kontaktovali ŽSR vo veci projektov záchytných parkovísk. Cieľ tohto projektu je jasný, a to zvýšenie prepravy verejnosti po železnici a odľahčenie cestnej siete."

Parkovisko pre integrovanú automobilovú dopravu v obci Ivanka pri Dunaji je situované pri železničnej zastávke Ivanka pri Dunaji a je rozdelené Nádražnou ulicou na ľavé so 78 parkovacími miestami z toho 3 parkovacie miesta sú vyhradené pre imobilné osoby a pravé parkovisko s 80 parkovacími miestami z toho 3 parkovacie miesta sú vyhradené pre imobilné osoby.

Parkovisko je oplotené a obe krídla parkoviska sú vybavené bezpečnostným kamerovým systémom a verejným osvetlením.

Veľmi nás teší, že sme mohli zrealizovaním tohto projektu prispieť k zlepšeniu dopravnej situáciu v okolí Ivanky pri Dunaji. Stavbu sme zahájili v zime. Počas realizácie prepukla pandémia COVID 19,“ uviedol Daniel Bukov Oblastný Riaditeľ pre Slovensko Západ Metrostav a.s. Divizia 8.

Prístup z parkoviska ku nástupištiam je riešený dvomi spôsobmi, a to v podobe prístupového chodníka, ktorý okrem iného slúži aj ako bezbariérový prístup k železničnému nástupisku pre imobilných cestujúcich a krytým schodiskom.

Pre lepšiu informovanosť cestujúcej verejnosti sú k dispozícii 4 informačné tabule, ktoré zobrazujú odchody vlakov a sú situované smerom k obom stranám parkovísk alebo umiestnené priamo nástupištiach. Parkovanie osobných motorových vozidiel nie je spoplatnené. S výstavbou sa začalo minulý rok v októbri.

Celkové oprávnené výdavky na projekt financovaný z fondov EÚ (OP Integrovaná infraštruktúra) predstavujú viac ako 1,7 milióna eur.

Investíciu realizujú Železnice Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej dopravy a odľahčenia cestnej siete do Bratislavy.

V rámci podpory mobility a zníženia počtu motorových vozidiel na našich cestách bolo vybudované aj parkovisko pre bicykle s kapacitou 80 miest pre bicykle.

Parkovisko je kryté s osvetlením v oplotenom domčeku pod kamerovým systémom, v ktorom je možné pohodlne a bezplatne uzamknúť bicykel na neobmedzený čas.

Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Nových Košariskách a Zohore.

Hlavným cieľom budovania dopravných terminálov a záchytných parkovísk je skvalitniť infraštruktúru verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov, ktorí ju pravidelne využívajú pri ceste za prácou, za službami, či v rámci svojich voľnočasových aktivít. Ide o príspevok k trvalo udržateľnej mobilite, v rámci ktorej cestujúci uprednostní verejnú osobnú dopravu pred individuálnou automobilovou.

 

Slávnostné strihanie pásky v Ivanke pri Dunaji
Slávnostný akt strihania pásky na záchytnom parkovisku Ivanka pri Dunaji
 
Príhovor ministra dopravy
Na foto zľava: Juraj Droba (župan BSK), Erna Dohnáliková (MDV SR), Miroslav Havrila (generálny riaditeľ ŽSR)

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava