Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZOZNAM NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na jeho jedinečné postavenie a funkcie. Národný projekt je založený na realizácii aktivít a činností, ktoré vychádzajú z jasne stanovených regionálnych alebo národných politík alebo ktoré tieto politiky dopĺňajú. Národný projekt je viazaný na stratégiu definovanú v rámci príslušného OP a realizovaný najmä s dôrazom na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Celkové oprávnené náklady sú menej ako 75 miliónov eur vrátane. V prípade fázovaných projektov celkové výdavky nepresahujú 50 miliónov eur vrátane.


Zoznam národných projektov OPII:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
07.10.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.0 PDF [600 kB] Aktuálna
07.10.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2509 kB] Aktuálna
29.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.3 PDF [596 kB] Ukončená
06.10.2021
29.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2523 kB] Ukončená
06.10.2021
11.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.2 PDF [599 kB] Ukončená
28.06.2021
11.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2530 kB] Ukončená
28.06.2021
07.05.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.1 PDF [598 kB] Ukončená
10.06.2021
07.05.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2527 kB] Ukončená
10.06.2021
26.02.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.0 PDF [693 kB] Ukončená
06.05.2021
26.02.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2526 kB] Ukončená
06.05.2021
11.12.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.1 PDF [675 kB] Ukončená
25.02.2021
11.12.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2 MB] Ukončená
25.02.2021
28.07.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.0 PDF [667 kB] Ukončená
10.12.2020
28.07.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2397 kB] Ukončená
10.12.2020
09.03.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 7.0 PDF [638 kB] Ukončená
27.07.2020
09.03.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 7.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1852 kB] Ukončená
27.07.2020
23.1.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 6.0 PDF [631 kB] Ukončená
08.03.2020
23.1.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 6.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2 130 kB] Ukončená
08.03.2020
13.12.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.12 PDF [621 kB] Ukončená
22.01.2020
13.12.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.12 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2 099 kB] Ukončená
22.01.2020
19.11.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.11 PDF [604 kB] Ukončená
12.12.2019
19.11.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.11 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1 972 kB] Ukončená
12.12.2019
26.09.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.10 PDF [605 kB] Ukončená
18.11.2019
26.09.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.10 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1981 kB] Ukončená
18.11.2019
08.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.9 PDF [595 kB] Ukončená
25.09.2019
08.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.9 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1862 kB] Ukončená
25.09.2019
01.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.8 PDF [588 kB] Ukončená
07.07.2019
01.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.8 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1829 kB] Ukončená
07.07.2019
12.06.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.7 PDF [586 kB] Ukončená
30.06.2019
12.06.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.7 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1805 kB] Ukončená
30.06.2019
25.04.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.6 PDF [573 kB] Ukončená
11.06.2019
25.04.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.6 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1703 kB] Ukončená
11.06.2019
21.02.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.5 PDF [567 kB] Ukončená
24.04.2019
21.02.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.5 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1628 kB] Ukončená
24.04.2019
30.01.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.4 PDF [561 kB] Ukončená
20.02.2019
30.01.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.4 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1564 kB] Ukončená
20.02.2019
17.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.3 PDF [561 kB] Ukončená
29.01.2019
17.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1565 kB] Ukončená
29.01.2019
12.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.2 PDF [554 kB] Ukončená
16.12.2018
12.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1397 kB] Ukončená
16.12.2018
11.10.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.1 PDF [554 kB] Ukončená
11.12.2018
11.10.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1399 kB] Ukončená
11.12.2018
20.09.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.0 PDF [544 kB] Ukončená
10.10.2018
20.09.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [545 kB] Ukončená
10.10.2018
26.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.3 PDF [545 kB] Ukončená
19.09.2018
26.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1337 kB] Ukončená
19.09.2018
04.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.2 PDF [540 kB] Ukončená
25.07.2018
04.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1316 kB] Ukončená
25.07.2018
02.05.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.1 PDF [529 kB] Ukončená
03.07.2018
02.05.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1,2 MB] Ukončená
03.07.2018
12.12.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 4.0 PDF [481 kB] Ukončená
01.05.2018
31.10.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.5 PDF [475 kB] Ukončená
11.12.2017
27.09.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.4 PDF [568 kB] Ukončená
30.10.2017
25.08.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.3 PDF [419 kB] Ukončená
26.09.2017
23.06.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.2 PDF [418 kB] Ukončená
24.08.2017
04.05.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.1 PDF [415 kB] Ukončená
22.06.2017
10.03.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.0 PDF [270 kB] Ukončená
3.05.2017
07.11.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.13 PDF [270 kB] Ukončená
9.03.2017
27.05.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.12 PDF [268 kB] Ukončená
6.11.2016
29.04.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.11 PDF [268 kB] Ukončená
26.05.2016
01.04.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.10 PDF [267 kB] Ukončená
28.04.2016
29.02.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.9 PDF [267 kB] Ukončená
31.03.2016
04.02.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.8 PDF [268 kB] Ukončená
28.02.2016
12.01.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.7 PDF [267 kB] Ukončená
03.02.2016
17.12.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.6 PDF [266 kB] Ukončená
11.01.2016
11.12.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.5 PDF [258 kB] Ukončená
16.12.2015
20.11.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.4 PDF [162 kB] Ukončená
10.12.2015
04.11.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.3 PDF [159 kB] Ukončená
19.11.2015
23.10.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.2 PDF [153 kB] Ukončená
03.11.22015
18.09.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.1 PDF [148 kB] Ukončená
22.10.2015
28.08.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.0 PDF [141 kB] Ukončená
17.09.2015
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava