Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZOZNAM NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na jeho jedinečné postavenie a funkcie. Národný projekt je založený na realizácii aktivít a činností, ktoré vychádzajú z jasne stanovených regionálnych alebo národných politík alebo ktoré tieto politiky dopĺňajú. Národný projekt je viazaný na stratégiu definovanú v rámci príslušného OP a realizovaný najmä s dôrazom na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Celkové oprávnené náklady sú menej ako 75 miliónov eur vrátane. V prípade fázovaných projektov celkové výdavky nepresahujú 50 miliónov eur vrátane.


Zoznam národných projektov OPII:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
09.02.2024 Zoznam národných projektov OPII v. 16.3 PDF [592 kB] Aktuálna
09.02.2024 Zoznam národných projektov OPII v. 16.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2705 kB] Aktuálna
15.12.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 16.2 PDF [605 kB] Ukončená
08.02.2024
15.12.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 16.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2785 kB] Ukončená
08.02.2024
17.10.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 16.1 PDF [605 kB] Ukončená
14.12.2023
17.10.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 16.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2793 kB] Ukončená
14.12.2023
06.09.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 16.0 PDF [601 kB] Ukončená
16.10.2023
06.09.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 16.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2784 kB] Ukončená
16.10.2023
08.08.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 15.2 PDF [597 kB] Ukončená
05.09.2023
08.08.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 15.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1700 kB] Ukončená
05.09.2023
01.06.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 15.1 PDF [594 kB] Ukončená
07.08.2023
01.06.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 15.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2661 kB] Ukončená
07.08.2023
18.04.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 15.0 PDF [592 kB] Ukončená
31.05.2023
18.04.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 15.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2632 kB] Ukončená
31.05.2023
20.03.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 14.2 PDF [592 kB] Ukončená
17.04.2023
20.03.2023 Zoznam národných projektov OPII v. 14.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2631 kB] Ukončená
17.04.2023
20.12.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 14.1 PDF [592 kB] Ukončená
19.03.2023
20.12.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 14.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2638 kB] Ukončená
19.03.2023
13.12.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 14.0 PDF [356 kB] Ukončená
19.12.2022
13.12.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 14.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1765 kB] Ukončená
19.12.2022
11.11.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.6 PDF [586 kB] Ukončená
12.12.2022
11.11.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.6 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2586 kB] Ukončená
12.12.2022
27.10.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.5 PDF [608 kB] Ukončená
10.11.2022
27.10.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.5 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2662 kB] Ukončená
10.11.2022
6.10.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.4 PDF [366 kB] Ukončená
26.10.2022
6.10.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.4 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1789 kB] Ukončená
26.10.2022
07.09.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.3 PDF [605 kB] Ukončená
05.10.2022
07.09.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2623 kB] Ukončená
05.10.2022
03.08.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.2 PDF [365 kB] Ukončená
06.09.2022
03.08.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1773 kB] Ukončená
06.09.2022
30.06.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.1 PDF [598 kB] Ukončená
02.08.2022
30.06.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2596 kB] Ukončená
02.08.2022
27.06.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.0 PDF [597 kB] Ukončená
29.06.2022
27.06.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 13.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2588 kB] Ukončená
29.06.2022
13.05.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.8 PDF [597 kB] Ukončená
26.06.2022
13.05.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.8 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2592 kB] Ukončená
26.06.2022
04.05.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.7 PDF [595 kB] Ukončená
12.05.2022
04.05.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.7 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2585 kB] Ukončená
12.05.2022
15.03.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.6 PDF [596 kB] Ukončená
03.05.2022
15.03.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.6 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2504 kB] Ukončená
03.05.2022
22.02.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.5 PDF [609 kB] Ukončená
14.03.2022
22.02.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.5 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2589 kB] Ukončená
14.03.2022
31.01.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.4 PDF [606 kB] Ukončená
21.02.2022
31.01.2022 Zoznam národných projektov OPII v. 11.4 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2585 kB] Ukončená
21.02.2022
16.12.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.3 PDF [604 kB] Ukončená
30.01.2022
16.12.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2517 kB] Ukončená
30.01.2022
06.12.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.2 PDF [601 kB] Ukončená
15.12.2021
06.12.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2501 kB] Ukončená
15.12.2021
02.11.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.1 PDF [603 kB] Ukončená
05.12.2021
02.11.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2505 kB] Ukončená
05.12.2021
07.10.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.0 PDF [600 kB] Ukončená
01.11.2021
07.10.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 11.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2509 kB] Ukončená
01.11.2021
29.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.3 PDF [596 kB] Ukončená
06.10.2021
29.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2523 kB] Ukončená
06.10.2021
11.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.2 PDF [599 kB] Ukončená
28.06.2021
11.06.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2530 kB] Ukončená
28.06.2021
07.05.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.1 PDF [598 kB] Ukončená
10.06.2021
07.05.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2527 kB] Ukončená
10.06.2021
26.02.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.0 PDF [693 kB] Ukončená
06.05.2021
26.02.2021 Zoznam národných projektov OPII v. 9.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2526 kB] Ukončená
06.05.2021
11.12.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.1 PDF [675 kB] Ukončená
25.02.2021
11.12.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2 MB] Ukončená
25.02.2021
28.07.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.0 PDF [667 kB] Ukončená
10.12.2020
28.07.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 8.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2397 kB] Ukončená
10.12.2020
09.03.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 7.0 PDF [638 kB] Ukončená
27.07.2020
09.03.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 7.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1852 kB] Ukončená
27.07.2020
23.1.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 6.0 PDF [631 kB] Ukončená
08.03.2020
23.1.2020 Zoznam národných projektov OPII v. 6.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2 130 kB] Ukončená
08.03.2020
13.12.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.12 PDF [621 kB] Ukončená
22.01.2020
13.12.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.12 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [2 099 kB] Ukončená
22.01.2020
19.11.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.11 PDF [604 kB] Ukončená
12.12.2019
19.11.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.11 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1 972 kB] Ukončená
12.12.2019
26.09.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.10 PDF [605 kB] Ukončená
18.11.2019
26.09.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.10 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1981 kB] Ukončená
18.11.2019
08.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.9 PDF [595 kB] Ukončená
25.09.2019
08.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.9 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1862 kB] Ukončená
25.09.2019
01.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.8 PDF [588 kB] Ukončená
07.07.2019
01.07.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.8 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1829 kB] Ukončená
07.07.2019
12.06.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.7 PDF [586 kB] Ukončená
30.06.2019
12.06.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.7 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1805 kB] Ukončená
30.06.2019
25.04.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.6 PDF [573 kB] Ukončená
11.06.2019
25.04.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.6 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1703 kB] Ukončená
11.06.2019
21.02.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.5 PDF [567 kB] Ukončená
24.04.2019
21.02.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.5 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1628 kB] Ukončená
24.04.2019
30.01.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.4 PDF [561 kB] Ukončená
20.02.2019
30.01.2019 Zoznam národných projektov OPII v. 5.4 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1564 kB] Ukončená
20.02.2019
17.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.3 PDF [561 kB] Ukončená
29.01.2019
17.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1565 kB] Ukončená
29.01.2019
12.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.2 PDF [554 kB] Ukončená
16.12.2018
12.12.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1397 kB] Ukončená
16.12.2018
11.10.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.1 PDF [554 kB] Ukončená
11.12.2018
11.10.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1399 kB] Ukončená
11.12.2018
20.09.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.0 PDF [544 kB] Ukončená
10.10.2018
20.09.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 5.0 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [545 kB] Ukončená
10.10.2018
26.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.3 PDF [545 kB] Ukončená
19.09.2018
26.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.3 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1337 kB] Ukončená
19.09.2018
04.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.2 PDF [540 kB] Ukončená
25.07.2018
04.07.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.2 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1316 kB] Ukončená
25.07.2018
02.05.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.1 PDF [529 kB] Ukončená
03.07.2018
02.05.2018 Zoznam národných projektov OPII v. 4.1 (s rozšírenou štruktúrou údajov) PDF [1,2 MB] Ukončená
03.07.2018
12.12.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 4.0 PDF [481 kB] Ukončená
01.05.2018
31.10.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.5 PDF [475 kB] Ukončená
11.12.2017
27.09.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.4 PDF [568 kB] Ukončená
30.10.2017
25.08.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.3 PDF [419 kB] Ukončená
26.09.2017
23.06.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.2 PDF [418 kB] Ukončená
24.08.2017
04.05.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.1 PDF [415 kB] Ukončená
22.06.2017
10.03.2017 Zoznam národných projektov OPII v. 3.0 PDF [270 kB] Ukončená
3.05.2017
07.11.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.13 PDF [270 kB] Ukončená
9.03.2017
27.05.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.12 PDF [268 kB] Ukončená
6.11.2016
29.04.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.11 PDF [268 kB] Ukončená
26.05.2016
01.04.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.10 PDF [267 kB] Ukončená
28.04.2016
29.02.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.9 PDF [267 kB] Ukončená
31.03.2016
04.02.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.8 PDF [268 kB] Ukončená
28.02.2016
12.01.2016 Zoznam národných projektov OPII v. 1.7 PDF [267 kB] Ukončená
03.02.2016
17.12.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.6 PDF [266 kB] Ukončená
11.01.2016
11.12.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.5 PDF [258 kB] Ukončená
16.12.2015
20.11.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.4 PDF [162 kB] Ukončená
10.12.2015
04.11.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.3 PDF [159 kB] Ukončená
19.11.2015
23.10.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.2 PDF [153 kB] Ukončená
03.11.22015
18.09.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.1 PDF [148 kB] Ukončená
22.10.2015
28.08.2015 Zoznam národných projektov OPII v. 1.0 PDF [141 kB] Ukončená
17.09.2015
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava