Operačný program Integrovaná infraštruktúra

METODICKÉ USMERNENIE K FÁZOVANIU PROJEKTOV

Predmetné metodické usmernenie sa vzťahuje na projekty prioritných osí 1 až 6 Operačného programu Doprava, ktorých realizáciu nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v programovom období 2007 – 2013, spĺňajú podmienky pre fázovanie projektov a môžu byť ukončené v programovom období 2014 – 2020.

Cieľom metodického usmernenia je stanoviť postup pri fázovaní projektov, ktoré budú realizované v dvoch programových obdobiach:
  • v programovom období 2007 – 2013 realizácia prvej fázy projektu v rámci Operačného programu Doprava,
  • v programovom období 2014 – 2020 realizácia druhej fázy projektu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
17.02.2016 Usmernenie k fázovaniu projektov OPD/OPII, verzia 2.1 RAR [637 kB] Aktuálna
02.11.2015 Usmernenie k fázovaniu projektov OPD/OPII, verzia 2.0 RAR [1.2 MB] Ukončená 16.02.2016
22.08.2015 Usmernenie k fázovaniu projektov OPD/OPII, verzia 1.0 RAR [1.2 MB] Ukončená 01.11.2015Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava