Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

METODICKÉ USMERNENIE K FÁZOVANIU PROJEKTOV OPII/PSK

Predmetné metodické usmernenie sa vzťahuje na projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorých realizáciu nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v programovom období 2014 – 2020, spĺňajú podmienky pre fázovanie projektov a môžu byť ukončené v programovom období 2021 – 2027.

Cieľom metodického usmernenia je stanoviť postup pri fázovaní projektov, ktoré budú realizované v dvoch programových obdobiach:

  • v programovom období 2014 – 2020 realizácia prvej fázy projektu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
  • v programovom období 2021 – 2027 realizácia druhej fázy projektu v rámci Programu Slovensko.
Súvisiace dokumenty OPII/PSK: 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
23.12.2022 Usmernenie k fázovaniu projektov OPII/PSK, verzia 2.0 RAR
[153kB]
Aktuálna
25.05.2022 Usmernenie k fázovaniu projektov OPII/PSK, verzia 1.0 RAR [151kB] Ukončená 22.12.2022

 

 

METODICKÉ USMERNENIE K FÁZOVANIU PROJEKTOV OPD/OPII

Predmetné metodické usmernenie sa vzťahuje na projekty prioritných osí 1 až 6 Operačného programu Doprava, ktorých realizáciu nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v programovom období 2007 – 2013, spĺňajú podmienky pre fázovanie projektov a môžu byť ukončené v programovom období 2014 – 2020.

Cieľom metodického usmernenia je stanoviť postup pri fázovaní projektov, ktoré budú realizované v dvoch programových obdobiach:

  • v programovom období 2007 – 2013 realizácia prvej fázy projektu v rámci Operačného programu Doprava,
  • v programovom období 2014 – 2020 realizácia druhej fázy projektu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Súvisiace dokumenty OPD/OPII: 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
17.02.2016 Usmernenie k fázovaniu projektov OPD/OPII, verzia 2.1 RAR [637 kB] Aktuálna
02.11.2015 Usmernenie k fázovaniu projektov OPD/OPII, verzia 2.0 RAR [1.2 MB] Ukončená 16.02.2016
22.08.2015 Usmernenie k fázovaniu projektov OPD/OPII, verzia 1.0 RAR [1.2 MB] Ukončená 01.11.2015

 




Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava