VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ
Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk


Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 04.07.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-33-5.2-NP-ŽSR-RÚ Železničná doprava ŽSR 05.04.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-34-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 05.04.2019 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr - uzavretie Vodná doprava Verejné prístavy 25.06.2019 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 15.12.2018 24.06.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ - uzavretie Železničná doprava ZSSK 28.06.2019 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 11.12.2018 14.03.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ - uzavretie Železničná doprava ZSSK 28.06.2019 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 30.11.2018 14.03.2019

Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr - zrušenie Vodná doprava Verejné prístavy 29.06.2019 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 29.11.2018 28.06.2019

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ - uzavretie Železničná doprava ZSSK 28.06.2019 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ zmena č. 2 Železničná doprava ZSSK 15.03.2019 27.06.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 28.11.2018 14.03.2019
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 13.10.2018 27.11.2018

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP - uzavretie Vodná doprava ProDanubia 06.12.2018 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP Vodná doprava ProDanubia 27.09.2018 05.12.2018

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/VV-27-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/VV-27-NP - uzavretie Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 01.03.2019 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/VV-27-NP Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 01.09.2018 28.02.2019

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava