Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-156-2.1-NDS-TH2F
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-156-2.1-NDS-TH2F Cestná doprava NDS 07.11.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-155-6.2-SSC-MOD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-155-6.2-SSC-MOD Cestná doprava SSC 07.11.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-154-6.2-SSC-BEZP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-154-6.2-SSC-BEZP Cestná doprava SSC 07.11.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-151-6.2-SSC-DPH
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-151-6.2-SSC-DPH Cestná doprava SSC 24.10.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-153-3.1-DPB-MUZ3JUDV
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-153-3.1-DPB-MUZ3JUDV Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 12.10.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-149-6.2-SSC-MOST
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-149-6.2-SSC-MOST Cestná doprava SSC 27.09.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-152-2.1-NDS-HI- VFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-152-2.1-NDS-HI- VFP Cestná doprava NDS 09.09.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-150-15.1-MH
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-150-15.1-MH Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) Ministerstvo hospodárstva SR 22.08.2023 18.10.2023

Vyzvanie č. OPII-148-3.1-ZSRHMBA-LAMBR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-148-3.1-ZSRHMBA-LAMBR Verejná osobná doprava ŽSR 16.05.2023 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-141-3.1-DPMZ-UZ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-141-3.1-DPMZ-UZ - zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 14.07.2023 25.10.2023
Vyzvanie č. OPII-141-3.1-DPMZ-UZ Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 12.05.2023 13.07.2023

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava