VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.informatizacia.sk.


Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 4 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 3 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.02.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 2 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.01.2017 13.02.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 10.12.2016 13.01.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 22.03.2016 09.12.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-23-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-23-NP zmena č. 2 Železničná doprava ZSSK 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-23-NP zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-23-NP Železničná doprava ZSSK 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 2 Cestná doprava NDS 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 2 Železničná doprava ŽSR 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP zmena č. 1 Železničná doprava ŽSR 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/5.1-5.2/ŽSR-21-NP Železničná doprava ŽSR 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP zmena č. 2.0 Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP zmena č. 1.1 Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 30.09.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP zmena č. 1 Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 04.03.2017 29.09.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP zmena č. 2 Cestná doprava NDS 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP zmena č. 2 Cestná doprava NDS 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Mesto Prešov 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Mesto Prešov 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP Verejná osobná doprava Mesto Prešov 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava ŽSR 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava ŽSR 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/ŽSR-16-NP Verejná osobná doprava ŽSR 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-15-VP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-15-VP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Mesto Košice 01.12.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-15-VP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Mesto Košice 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-15-VP Verejná osobná doprava Mesto Košice 01.06.2016 03.03.2017

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava