Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP4-NFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č.TP4-OPII-2017-ÚVSR zmena č. 5 Technická pomoc Úrad vlády SR 02.02.2019 07.12.2020
Vyzvanie č. TP4-OPII-2017-ÚVSR zmena č. 4.1 Technická pomoc Úrad vlády SR 08.01.2019 01.02.2019
Vyzvanie č. TP4-OPII-2017-ÚVSR zmena č. 4 Technická pomoc Úrad vlády SR 26.11.2018 07.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP4-NFP zmena č. 3 Technická pomoc Úrad vlády SR 01.07.2018 23.11.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP4-NFP zmena č. 2 Technická pomoc Úrad vlády SR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP4-NFP zmena č. 1 Technická pomoc Úrad vlády SR 14.02.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP4-NFP Technická pomoc Úrad vlády SR 14.01.2017 13.02.2017

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-25-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-25-NP - zrušenie Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 13.08.2018 13.10.2018

Vyzvanie č. OPII-139-6.2-SSC-MOSTBB2
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-139-6.2-SSC-MOSTBB2 Cestná doprava SSC 03.08.2022 17.10.2023

Vyzvanie č. OPII-156-2.1-NDS-TH2F
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-156-2.1-NDS-TH2F Cestná doprava NDS 07.11.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-155-6.2-SSC-MOD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-155-6.2-SSC-MOD Cestná doprava SSC 07.11.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-154-6.2-SSC-BEZP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-154-6.2-SSC-BEZP Cestná doprava SSC 07.11.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-153-3.1-DPB-MUZ3JUDV
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-153-3.1-DPB-MUZ3JUDV Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 12.10.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-152-2.1-NDS-HI- VFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-152-2.1-NDS-HI- VFP Cestná doprava NDS 09.09.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-151-6.2-SSC-DPH
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-151-6.2-SSC-DPH Cestná doprava SSC 24.10.2023 31.12.2023

Vyzvanie č. OPII-149-6.2-SSC-MOST
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-149-6.2-SSC-MOST Cestná doprava SSC 27.09.2023 30.12.2023

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava