Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-65-6.1-NDS-R1RKKrizovatI18
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-65-6.1-NDS-R1RKKrizovatI18 Cestná doprava NDS 25.09.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-64-6.2-NDS-I66KrupinaObch
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-64-6.2-NDS-I66KrupinaObch Cestná doprava NDS 10.09.2020 aktuálne

Vyzvanie OPII-62-4.1-NP-VV
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie OPII-62-4.1-NP-VV Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 28.07.2020 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2019-44-6.2-NP-SSC
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2019-44-6.2-NP-SSC Cestná doprava SSC 24.08.2019 02.07.2020

Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP zmena č. 2 Cestná doprava NDS 23.03.2016 22.02.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-2-NFP Cestná doprava NDS 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 7.1 Cestná doprava NDS 19.02.2019 10.12.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 7 Cestná doprava NDS 11.01.2019 18.02.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 6 Cestná doprava NDS 01.07.2018 10.01.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 5 Cestná doprava NDS 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 4 Cestná doprava NDS 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 3 Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 2 Cestná doprava NDS 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-1-VFP Cestná doprava NDS 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 6 Železničná doprava ZSSK 01.07.2018 25.10.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 5 Železničná doprava ZSSK 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 4 Železničná doprava ZSSK 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 3 Železničná doprava ZSSK 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 2 Železničná doprava ZSSK 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/1.3/ZSSK-5-VP Železničná doprava ZSSK 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 6 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 01.07.2018 13.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 5 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 23.09.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 01.06.2016 22.09.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 6.1 Verejná osobná doprava Mesto Košice 18.09.2018 12.08.2019
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 6 Verejná osobná doprava Mesto Košice 01.07.2018 17.09.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 5 Verejná osobná doprava Mesto Košice 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Mesto Košice 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Mesto Košice 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Mesto Košice 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Mesto Košice 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1/MKE-9-NP Verejná osobná doprava Mesto Košice 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 6 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 01.07.2018 13.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 5 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 04.03.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 23.09.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 01.06.2016 22.09.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 04.02.2016 17.02.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava