Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-119-6.1-NDS-R2SKO
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-119-6.1-NDS-R2SKO Cestná doprava NDS 22.10.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-120-1.3-ZSSK-ZKV7
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-120-1.3-ZSSK-ZKV7 Železničná doprava ZSSK 21.10.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-99-3.1-HMBA-TRSND
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-99-3.1-HMBA-TRSND Verejná osobná doprava Hlavné mesto SR Bratislava 15.10.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-115-4.1-VP-BAKO
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-115-4.1-VP-BAKO Vodná doprava Verejné prístavy 11.09.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-112-2.1-NDS-SR
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-112-2.1-NDS-SR Cestná doprava NDS 10.09.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-109-6.1-NDS-R2ZVPD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-109-6.1-NDS-R2ZVPD Cestná doprava NDS 11.08.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-114-6.1-NDS-R3TVRDOSIN
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-114-6.1-NDS-R3TVRDOSIN Cestná doprava NDS 06.08.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-107-1.1-ZSR-BAHLST
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-107-1.1-ZSR-BAHLST Železničná doprava ŽSR 16.07.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-111-3.1-ZSR-VODBAPD
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-111-3.1-ZSR-VODBAPD Verejná osobná doprava ŽSR 03.07.2021 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-108-3.1-ZSR-TIOPZF
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-108-3.1-ZSR-TIOPZF Verejná osobná doprava ŽSR 03.07.2021 aktuálne

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava