VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Viac informácii o projektoch informačnej spoločnosti nájdete na http://www.informatizacia.sk


Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-32-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 15.12.2018 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 11.12.2018 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 30.11.2018 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr Vodná doprava Verejné prístavy 29.11.2018 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ zmena č. 1 Železničná doprava ZSSK 28.11.2018 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ Železničná doprava ZSSK 13.10.2018 27.11.2018

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP - uzavretie Vodná doprava ProDanubia 06.12.2018 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP Vodná doprava ProDanubia 27.09.2018 05.12.2018

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/VV-27-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/VV-27-NP Vodná doprava Vodohospodárska výstavba 01.09.2018 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-30-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-30-NP - uzavretie Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 06.12.2018 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-30-NP Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 13.08.2018 05.12.2018

Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-25-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-25-NP Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 14.06.2018 12.08.2018
Vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-25-NP - zrušenie Vodná doprava Slovenský vodohospodársky podnik 13.08.2018 aktuálne

Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 6 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 07.12.2018 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 5 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.07.2018 05.12.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 4 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 01.12.2017 30.06.2018
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 3 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.02.2017 30.11.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 2 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 14.01.2017 13.02.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 zmena č. 1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 10.12.2016 13.01.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/RO OPII-TP1 Technická pomoc Ministerstvo dopravy a výstavby SR 22.03.2016 09.12.2016

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava