VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.informatizacia.sk.


Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 4 Cestná doprava SSC 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 3 Cestná doprava SSC 01.06.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 2 Cestná doprava SSC 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP zmena č. 1 Cestná doprava SSC 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/6.2/SSC-3-NFP Cestná doprava SSC 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 23.09.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 01.06.2016 22.09.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMZ-11-NP Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Žilina 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 23.09.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 01.06.2016 22.09.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMP-12-NP Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Prešov 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 23.09.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 01.06.2016 22.09.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP Verejná osobná doprava Dopravný podnik mesta Košice 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 4 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 3.1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 23.09.2016 03.03.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 3 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 01.06.2016 22.09.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 2 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 23.03.2016 31.05.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 18.02.2016 22.03.2016
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1_3.2/DPB-8-NP Verejná osobná doprava Dopravný podnik Bratislava 04.02.2016 17.02.2016

Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/6.1/NDS-22-NP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP zmena č. 1.1 Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 30.09.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP zmena č. 1 Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 04.03.2017 29.09.2017
Vyzvanie č. OPII-2016/4.1/ARVD-20-NP Vodná doprava Agentúra rozvoja vodnej dopravy 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-19-NP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP zmena č. 1 Cestná doprava NDS 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/2.1/NDS-18-VP Cestná doprava NDS 01.06.2016 03.03.2017

Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP
Názov vyzvania Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP zmena č. 1 Verejná osobná doprava Mesto Prešov 04.03.2017 aktuálne
Vyzvanie č. OPII-2016/3.1-3.2/MPO-17-NP Verejná osobná doprava Mesto Prešov 01.06.2016 03.03.2017

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava