Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP V RÁMCI OPII

Príručka pre prijímateľa predstavuje záväzný metodický dokument riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj z ďalších záväzných riadiacich dokumentov pri implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014 – 2020.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.mirri.gov.sk.


Súvisiace dokumenty:
 

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
29.02.2024 Príručka pre prijímateľa OPII, PO15, verzia 2.2 RAR [0,42 MB] Aktuálna
01.02.2024 Príručka pre prijímateľa OPII, PO15, verzia 2.1 RAR [0,46 MB] Ukončená 28.02.2024
23.01.2024 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.7 RAR [7,45 MB] Aktuálna
23.11.2023 Príručka pre prijímateľa OPII, PO15, verzia 2.0 RAR [0,43 MB] Ukončená 29.01.2024
05.07.2023 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.6 RAR [7,43 MB] Ukončená 22.01.2024
18.10.2023 Príručka pre prijímateľa OPII, PO15, verzia 1.0 RAR [0,70 MB] Ukončená 22.11.2023
17.06.2022 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.5 RAR [11,7 MB] Ukončená 04.07.2023
15.06.2021 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.4 RAR [11,1 MB] Ukončená 16.06.2022
01.02.2021 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.3 RAR [11,7 MB] Ukončená 14.06.2021
01.09.2020 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.2 RAR [11,7 MB] Ukončená 31.01.2021
14.12.2019 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.1 RAR [11,1 MB] Ukončená 31.08.2020
14.06.2019 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 3.0 RAR [22,1 MB] Ukončená 13.12.2019
28.04.2019 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.9 RAR [22,1 MB] Ukončená 13.06.2019
14.12.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.8 RAR [11,1 MB] Ukončená 27.04.2019
25.08.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.7 RAR [11,1 MB] Ukončená 13.12.2018
13.06.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.6 RAR [11,1 MB] Ukončená 24.08.2018
01.05.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.5 RAR [11,1 MB] Ukončená 12.06.2018
06.02.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.4 RAR [11,1 MB] Ukončená 30.04.2018
28.11.2017 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.3 RAR [10,9 MB] Ukončená 05.02.2018
08.03.2017 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.2 RAR [9,8 MB] Ukončená 27.11.2017
26.05.2016 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.1 RAR [2.2 kB] Ukončená 07.03.2017
24.03.2016 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.0 RAR [1.9 kB] Ukončená 25.05.2016
15.06.2015 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 1.0 RAR [2.0 kB] Ukončená 23.03.2016

Usmernenie k preddavkovým platbám

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
23.12.2022 Usmernenie k systému preddavkových platieb, verzia 2   ZIP [149 kB] Aktuálna
01.06.2022 Usmernenie k systému preddavkových platieb, verzia 1   ZIP [77 kB] 22.12.2022
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava