Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP V RÁMCI OPII

Príručka pre prijímateľa predstavuje záväzný metodický dokument riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj z ďalších záväzných riadiacich dokumentov pri implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v programovom období 2014 – 2020.

Príručka k Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť sa nachádza na www.informatizacia.sk.


Súvisiace dokumenty:

Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
14.12.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.8 RAR [11,1 MB] Aktuálna
25.08.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.7 RAR [11,1 MB] Ukončená 13.12.2018
13.06.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.6 RAR [11,1 MB] Ukončená 24.08.2018
01.05.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.5 RAR [11,1 MB] Ukončená 12.06.2018
06.02.2018 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.4 RAR [11,1 MB] Ukončená 30.04.2018
28.11.2017 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.3 RAR [10,9 MB] Ukončená 05.02.2018
08.03.2017 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.2 RAR [9,8 MB] Ukončená 27.11.2017
26.05.2016 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.1 RAR [2.2 kB] Ukončená 07.03.2017
24.03.2016 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 2.0 RAR [1.9 kB] Ukončená 25.05.2016
15.06.2015 Príručka pre prijímateľa OPII, verzia 1.0 RAR [2.0 kB] Ukončená 23.03.2016Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava