Operačný program Integrovaná infraštruktúra

MANUÁL PRE KOMUNIKÁCIU A INFORMOVANIE

Manuál je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Slúži na zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotného postupu v oblasti informovania a komunikácie. Jeho obsahom sú povinnosti v oblasti informovania a komunikácie o projektoch realizovaných za pomoci prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Logá na stiahnutie:
» Logá OPII a MDV SR na stiahnutie RAR [51 MB]

Súvisiace dokumenty:
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
02.01.2017Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 1.1PDF[471 kB]Aktuálna
02.01.2017Dizajn manuál OPII - verzia 1.1PDF[14.4 kB]Aktuálna
01.07.2016Manuál pre informovanie a komunikáciu - verzia 1.0PDF[529 kB]Ukončená 01.01.2017
01.07.2016Dizajn manuál OPII - verzia 1.0PDF[15.3 kB]Ukončená 01.01.2017

 

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava