Operačný program Integrovaná infraštruktúra

MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy a výstavby SR.


Štatút MV OPII:
Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
23.01.2015 Štatút MV OPII PDF [244 kB]
26.11.2015 Dodatok č. 1 k Štatútu MV OPII PDF [249 kB]
12.08.2016 Dodatok č. 2 k Štatútu MV OPII PDF [267 kB]
28.11.2017 Dodatok č. 3 k Štatútu MV OPII PDF [420 kB]
28.11.2017 Štatút MV OPII - Konsolidované znenie PDF [484 kB]


Rokovací poriadok MV OPII:
Dátum schválenia Názov Typ Veľkosť
23.01.2015 Rokovací poriadok MV OPII PDF [249 kB]
12.08.2016 Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku MV OPIII PDF [251 kB]
28.11.2017 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MV OPIII PDF [395 kB]
28.11.2017 Rokovací poriadok MV OPII - Konsolidované znenie PDF [464 kB]Zoznam členov MV OPII:
» Zoznam členov MV OPIIPDF  [312 kB]   


Zoznam komisií zriadených pri MV OPII:
»  Zoznam komisií pri MV OPII   PDF  [124 kB]


Zasadnutia MV OPII:

Dátum konania Názov Typ Veľkosť
14. - 15.12.2017 Zápisnica – 7. zasadnutie MV OPII (14. - 15.12.2017) PDF [15,2 MB]
14. - 15.12.2017 Uznesenie MV OPII/2017/7 až 9 PDF [540 kB]
10.11. - 27.11.2017 Zápisnica – 8. rokovanie MV OPII písomnou procedúrou per rollam (10. – 27.11.2017) PDF [589 kB]
10.11. - 27.11.2017 Uznesenie MV OPII/2017/3 až 6 PDF [781 kB]
27.06. - 28.06.2017 Zápisnica – 6. zasadnutie MV OPII (27. - 28.06.2017) PDF [6,81 MB]
27.06. - 28.06.2017 Uznesenie MV OPII/2017/1 a 2 PDF [358 kB]
10.11. – 25.11.2016 Zápisnica – 7. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (10.11. – 25.11.2016)
PDF [494 kB]
26.11.2016 Uznesenie MV OPII/2016/7 PDF [199 kB]
11.10.2016 Zápisnica – 5. zasadnutie MV OPII (11.10.2016) PDF [1020 kB]
11.10.2016 Uznesenie MV OPII/2016/6 PDF [175 kB]
19.09. – 03.10.2016 Zápisnica – 6. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (19.09. – 03.10.2016)
PDF [459 kB]
04.10.2016 Uznesenie MV OPII/2016/5 PDF [191 kB]
28.07. – 11.08.2016 Zápisnica – 5. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (09. – 23.05.2016)
PDF [591 kB]
12.08.2016 Uznesenie MV OPII/2016/3 a 4 PDF [392 kB]
09.05. – 23.05.2016 Zápisnica – 4. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (09. – 23.05.2016)
PDF [454 kB]
24.05.2016 Uznesenie MV OPII/2016/2 PDF [190 kB]
18.04.2016 Zápisnica – 4. zasadnutie MV OPII (18.04.2016) PDF [921 kB]
18.04.2016 Uznesenie MV OPII/2016/1 PDF [171 kB]
13.11. – 25.11.2015 Zápisnica – 3. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (13. – 25.11.2015)
PDF [427 kB]
26.11.2015 Uznesenie MV OPII/2015/14 PDF [180 kB]
05.11.2015 Zápisnica - 3. zasadnutie MV OPII (05.11.2015) PDF [966 kB]
05.11.2015 Uznesenia MV OPII/2015/12 a 13 PDF [322 kB]
28.10. – 11.11.2015 Zápisnica - 2. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (28.10. – 11.11.2015)
PDF [438 kB]
12.11.2015 Uznesenie MV OPII/2015/11 PDF [181 kB]
08.07. – 24.07.2015 Zápisnica - 1. rokovanie MV OPII
písomnou procedúrou per rollam (08. – 24.07.2015)
PDF [968 kB]
25.07.2015 Uznesenia MV OPII/2015/7 až 10 PDF [664 kB]
23.04.2015 Zápisnica - 2. zasadnutie MV OPII (23.04.2015) PDF [661 kB]
23.04.2015 Uznesenia MV OPII/2015/5 a 6 PDF [324 kB]
23.01.2015 Zápisnica - 1. zasadnutie MV OPII (23.01.2015) PDF [743 kB]
23.01.2015 Uznesenia MV OPII/2015/1 až 4 PDF [668 kB]


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava