Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (2. februára 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač", ktorého prijímateľom je Národná diaľničná spoločnosť.

Nová diaľnica D1 pri ŽilineHričovské Podhradie (29. januára 2021)
Naša najvýznamnejšia diaľnica D1 sa dnes otvorením úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka predĺžila o viac ako 11 kilometrov. Ide o prvú časť obchvatu mesta Žilina...

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (22. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na národný projekt vodnej dopravy na Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM – Danube Rehabilitation Measures)

Nová diaľnica D3 Čadca, Bukov - SvrčinovecČadca (21. decembra 2020)
Dnes prvý krát prejdú autá po novom úseku diaľnice D3, ktorá tvorí obchvat Čadce. Výstavba trvala takmer 4 roky. Obyvatelia sa tešia na koniec kolón.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (17. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní nové vyzvania na projekty verejnej osobnej dopravy zamerané na trolejbusovú dopravu v meste Prešov.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (15. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporí projekty slovenských inovatívnych firiem s pečaťou excelentnosti. Použiť môže 25 miliónov eur...

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (11. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na národný projekt verejnej osobnej dopravy na obnovu vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (4. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt „Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov...

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (3. decembra 2020)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt "Aktualizácia štúdie realizovateľnosti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Košice"

Elektrická jednotkaŽilina (1. decembra 2020)
Dnes zo žilinskej stanice slávnostne vypravili prvý elektrický vlak spolufinancovaný z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra do ostrej prevádzky.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava