Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (10. augusta 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok na nákup nových električiek pre Bratislavu, nahradia 40 ročné vozidlá.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (15. júla 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zabezpečí financovanie úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, ktorá je vo výstavbe z prostriedkov EÚ. 

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (18. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlási vyzvanie na štúdiu realizovateľnosti na pokračovanie diaľnice D1 na Zemplíne od Košíc smerom na východ k hranici s Ukrajinou.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (17. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII zverejní vyzvanie na projektovú prípravu rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (10. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie Bratislavského tunela pri Hlavnej stanici, ktorý zvýši jeho životnosť a bezpečnosť vlakovej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (7. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt Ružinovského terminálu integrovanej osobnej prepravy a záchytné parkovisko v Košariskách.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (3. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekty nákupu nových jednosmerných, nízkopodlažných a veľkokapacitných električiek určených pre hlavné mesto.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na obstaranie nových elektrických ucelených vlakových jednotiek určených na východ Slovenska.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekty Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave. Prvý terminál bude v Lamači a druhý vo Vrakuni.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (2. júna 2021)
Zverejníme vyzvanie na dva národné projekty, zamerané na bezpečnostné prvky mostov v úseku D1 Ivachnová - Važec a riešenie kolízii v úseku medzi Bratislavou a Trnavou.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava