Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (3. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekty nákupu nových jednosmerných, nízkopodlažných a veľkokapacitných električiek určených pre hlavné mesto.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na obstaranie nových elektrických ucelených vlakových jednotiek určených na východ Slovenska.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekty Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave. Prvý terminál bude v Lamači a druhý vo Vrakuni.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (2. júna 2021)
Zverejníme vyzvanie na dva národné projekty, zamerané na bezpečnostné prvky mostov v úseku D1 Ivachnová - Važec a riešenie kolízii v úseku medzi Bratislavou a Trnavou.

Monitorovací výbor Bratislava (31. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov OPII.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (25. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie a doplnenia informačného systému diaľnic, ktorého prijímateľom bude Národná diaľničná spoločnosť.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (21. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa za takmer 11 miliónov eur.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie železničnej trate v úseku Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (12. mája 2021)
Členovia Riadiaceho výboru schválili návrhy nových a aktualizovaných zámerov národných projektov v celkovej hodnote 121,5 mil. eur. Oprávnení prijímatelia predložili spolu 11 návrhov zámerov.

Vyzvanie na projekt verejnej dopravy OPIIBratislava (11. mája 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na dva projekty verejnej osobnej dopravy zamerané na trolejbusovú dopravu v meste Prešov v hodnote 2 milióny eur.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava