Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (16. marca 2021)

Minister dopravy a výstavby podpísal v pondelok 15. marca s Národnou diaľničnou spoločnosťou zmluvu o financovaní na projektovú prípravu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Zmluva o nenávratnom finančonom príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zabezpečí pre projekt 1 975 558 eur.

Predmetom projektu D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3) je vypracovanie zmeny dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), dodatku stavebného zámeru, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu.

Na projekte už pracuje zhotoviteľ, ktorý bol úspešný vo verejnom obstarávaní v roku 2019 a dodanie hotovej projektovej dokumentácie je plánované v roku 2022. 

Podpis zmluvy:

Podpis zmluvy o financovaní

Na foto zľava: Jozef Mozol, poradca ministra pre región Kysuce, Juraj Tlapa, predseda predstavenstva NDS, Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR, Jaroslav Kmeť, štátny tajomník MDV SR.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava