Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (19. apríla 2021)

Od 18. apríla jazdí po regionálnych neelektrifikovaných tratiach v okolí Zvolena už všetkých nových 21 dieselmotorových vlakov radu 861 (DMJ 861). Vďaka novým DMJ 861 poskytuje železničná doprava cestujúcim moderné, komfortné, kultúrne, bezpečné, spoľahlivé a environmentálne ohľaduplné cestovanie.

Projekt prechádzal viacerými náročnými prekážkami: súťaž bolo treba dodatočne prehodnocovať a konzultovať s Európskou komisiou. Tento fakt sa spolu s pandémiou koronavírusu podpísali pod mierne omeškanie dodávky vozidiel. V tejto chvíli je už napriek tomu cestujúcim troch krajov k dispozícii všetkých 21 moderných vozidiel.

Prvá DMJ 861 bola do ostrej prevádzky nasadená v júni 2019, posledný 21. kus pribudol na koľaje včera. Dodanie vozidiel, ktoré premávajú v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, teda bolo skompletizované za necelé dva roky.

DMJ 861:

 • sú klimatizované;
 • majú wi-fi pripojenie na internet;
 • disponujú informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich;
 • sú vybavené kamerovým systémom;
 • obsahujú systém na počítanie cestujúcich (systém umožňuje počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke, evidenciu počtu cestujúcich medzi stanicami a počítanie osôb zo všetkých vstupných dverí – anonymne);
 • sú prispôsobené pre osoby so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu – sú nízkopodlažné a majú toalety, ktoré vyhovujú osobám na invalidnom vozíku;
 • majú nástupné dvere s elektrickým pohonom s integrovaným výsuvným schodíkom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich;
 • disponujú priestorom pre prepravu bicyklov a priestorom pre prepravu imobilných cestujúcich;
 • spĺňajú požiadavky technických špecifikácií interoperability pre železničné koľajové vozidlá (TSI) s protipožiarnou bezpečnosťou.

DMJ 861 boli dodané v 2 verziách:

 • 7 ks 861.0 – kapacita 171 miest na sedenie a 120 miest na státie (vozidlo tvoria 2 krajné hnacie vozne a 1 vložený vozeň);
 • 14 ks 861.1 –kapacita 115 miest na sedenie a 80 miest na státie (vozidlo tvoria 2 krajné hnacie vozne).

Dodanie DMJ 861 je výsledkom projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV 1. časť“ v rámci OPII. Celková hodnota projektu predstavuje 76 999 000 € (bez DPH), je spolufinancovaný z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra v hodnote 74 835 328,10 € a sumou 2 163 671,90 € prispel prijímateľ Železnice Slovenskej republiky z vlastných zdrojov.

 
Dieselmotorová jednotka
 
Interiér vlaku - toalety
Nové DMJ spĺňajú štandardy 21. storočia. Napríklad toalety sú prispôsobené cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu.
 
Interiér vlaku - sedadlá
Pohľad do dvojčlánkovej dieselmotorovej jednotky 861.1.
 
Riadiaca kabína vlaku
 
 

  Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava