Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (22. marca 2021)

Neslávne známa panelová cesta pri Trenčíne sa dočká dôkladnej obnovy. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal dnešným podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zabezpečil pre Slovenskú správu ciest 26 miliónov eur na rekonštrukciu cesty I/9 medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou. Financovaná bude s prispením fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Verejné obstarávanie na stavebné práce je vo finále, prebieha vyhodnotenie predložených ponúk tak, aby sa s prácami začalo najneskôr v druhej polovici tohto roku. Stavebné povolenie je právoplatné, takže po uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom nič nestojí stavbárom v ceste.

Cesta I/9 je súčasťou cestnej siete SR v smere západ – východ, vedúca na trase (Brno) Drietoma, štátna hranica – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. 

V rámci pripravovaného projektu stavbári odstránia porušenú betónovú vozovku, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Stará betónová vozovka bude spracovaná šetrne k životnému prostrediu: predrví sa a  pridaním spojiva sa vyhotoví podkladná, tuhá homogenizačná vrstva na ktorú sa položia asfaltové vozovkové vrstvy.   Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia šiestich vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Cesta I/9 v križovatkách bude doplnená o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy. Zrekonštruuje sa sedem mostných objektov, vybuduje sa osvetlenie okružnej križovatky,  v miestach s navrhnutým doplnením odbočovacích pruhov je nutné preloženie verejných osvetlení. 

Zmluvu podpísal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR a Martina Tvrdoňová, generálna riaditeľka Slovenskej správy ciest

Cesta I/9 medzi Chocholnou a Mníchovou LehotouRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava