Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (11. marca 2021)

Električková aj trolejbusová doprava sa v našom hlavnom meste významne zmodernizuje a rozšíri z peňazí Európskej únie. V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorý má v gescii Ministerstvo dopravy a výstavby SR, je pre Bratislavu pripravovaných a realizovaných spolu až 28 projektov v oblasti verejnej osobnej dopravy. Minister dopravy a výstavby podpísal tento týždeň zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na projektové dokumentácie modernizácie údržbovej základne v depe Jurajov dvor a vo vozovni Krasňany. 

Dopravný podnik mesta Bratislava získal na prípravu projektových dokumentácii na modernizáciu údržbových základní približne 4,5 milióna eur. Ide o tretiu etapu obnovy depa Jurajov dvor pre električky, trolejbusy, prípadne aj autobusy a tiež o tretiu etapu modernizácie električkovej základne v Krasňanoch.

Naša dlhodobá výzva obyvateľom, aby presadli z áut do verejnej osobnej dopravy nadobúda reálne rozmery. Vďaka projektom, na ktorých robíme v spolupráci s bratislavským magistrátom a ďalšími prijímateľmi, môžu Bratislavčania ako aj obyvatelia dochádzajúci do hlavného mesta oceniť modernú a pohodlnú mestskú hromadnú dopravu. Verím, že čoskoro nám aj situácia okolo pandémie dovolí naplno využiť nové dopravné prostriedky, ktoré nakupujeme s prispením Európskej únie,“ vyjadril očakávania minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.  

Električková doprava

V októbri minulého roka začali jazdiť električky po zrekonštruovanom úseku tzv. Karloveskej radiály v celkovej dĺžke 6,8 km zo Starého Mesta až po Dúbravku. Ďalšie rekonštrukcie tratí sú plánované v Ružinove a v Novom Meste. Prebieha príprava projektovej dokumentácie  na 4,9 km trate Ružinovskej radiály, hotová má byť už v lete a plánované odovzdanie dokumentácie k Vajnorskej radiále v dĺžke 6,5 km je v prvej polovici roka 2022. 

Najvýznamnejším projektom v tejto oblasti je však výstavba novej električkovej trate v Petržalke. Projekt za cca 111 miliónov eur prinesie pokračovanie trate od zastávky Bosákova po Janíkov dvor v dĺžke 4,3 km. Mesto Bratislava plánuje uzavrieť súťaž na zhotoviteľa a začať výstavbu v tomto roku.   

Dobrou správou je, že Bratislavčania sa budú voziť aj v nových električkách. Z OPII celkovo pribudne v Bratislave 55 nových električiek. Prvých 15 bolo nasadených už v roku 2016. Ďalšie tri projekty prinesú 40 nových električiek v hodnote takmer 100 milión eur. Vo všetkých projektoch prebieha verejné obstarávanie, plánované nasadenie električiek je v roku 2023. 

Trolejbusová doprava

Európska únia podporuje hlavne ekologické formy dopravy, preto môžeme z OPII financovať aj nové trolejbusy a trolejbusové trate. Bratislavčania sa môžu tešiť na rozšírenie a zmodernizovanie trolejbusových tratí v týchto lokalitách:

  • z Riviéry cez Patrónku až po Hlavnú stanicu, 
  • z Trenčianskej ulice po Bajkalskej, Prievozskej, Mierovej, Hraničnej až po Mlynské Nivy,
  • z Mlynských Nív okruh  cez Dostojevského rad, Olejkársku po Pribinovu ulicu, 
  • z Bulharskej ulice po Galvaniho k OC Avion, plánované hybridné trolejbusy budú odtiaľ chodiť až na letisko M. R. Štefánika.

Do skupiny projektov trolejbusovej dopravy patrí aj nákup 50 nových trolejbusov. Projekt počíta s dodaním troch druhov nových trolejbusov pre Bratislavu: 

  • 16 veľkokapacitných dĺžky 24 m ,
  • 23 hybridných dĺžky 18 m,
  • 11 hybridných dĺžky 12 m.

Plánované je obstaranie trolejbusov v hodnote 41,1 miliónov eur do konca roka 2023.

Záchytné parkoviská a prestupné terminály pre dochádzajúcich za prácou

Po parkoviskách v Pezinku a Ivanke pri Dunaji sú v príprave ďalšie dve záchytné parkoviská pri Bratislave. Obyvatelia Nových Košarísk a Zohora budú mať možnosť svoje autá zaparkovať pri železnici od roku 2023. Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na parkovisko Nové Košariská bude vyhlásené v marci.  V Zohore sa výstavby parkoviska spojí s modernizáciu železničnej trate.

Rovnako ako parkoviská poslúžia na prestup medzi rôznymi módmi dopravy terminály integrovanej prepravy tzv. TIOP. Dokumentácia pre územné rozhodnutie je vypracovaná pre TIOP Vrakuňa, Ružinov aj Lamačská brána (Bory). Najbližšie má k realizácii vrakunská zastávka. Súťaž na zhotoviteľa, ktorý má pripraviť aj dokumentáciu pre stavebné povolenie sa začne už v marci. Následne sa začne pracovať na rovnakom postupe pre Bory. Ružinovská zastávka obsahuje aj projekt na odbočku trate a jej príprava je preto časovo náročnejšia. Všetky TIOPy by mali byť dostavané do konca roka 2023.

 

Vozovňa Jurajov dvor

Údržbová základňa KrasňanyRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava