Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (11. októbra 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje z prostriedkov EÚ rozšíriť trolejbusové trate v Bratislave, nové vyzvanie obsahuje až tri projekty na projektové dokumentácie tratí.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (21. septembra 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje z prostriedkov EÚ modernizovať a vymeniť trolejové vedenia na vybraných trolejbusových tratiach v Bratislave.

Základný kameň novej údržbovej základne v Nových ZámkochBratislava (17. septembra 2021)
Moderné priestory pre technicko-hygienickú údržbu pribudnú okrem Nových Zámkov aj dvoch ďalších mestách – vo Zvolene a Humennom. Prijímateľ ZSSK podpísal zmluvu o dielo.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (10. septembra 2021)
Štúdia má identifikovať miesta s nedostatočnými plavebnými gabaritmi vodnej cesty a navrhnúť opatrenia pre zabezpečenie plnosplavnosti Dunaja.

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaBratislava (30. augusta 2021)
Minister dopravy a výstavby a predstaviteľka Národnej diaľničnej spoločnosti dnes podpísali zmluvu o NFP na projekt R2 Košice Šaca – Košické Oľšany II. úsek

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaKošice (24. augusta 2021)
Projekt elektrifikácie železničnej trate Haniska – Moldava nad Bodvou už má zabezpečené financovanie z eurofondov vo výške viac ako 65 miliónov eur.

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaPrešov (24. augusta 2021)
Verejná doprava v Prešove bude posilnená o 10 nových trolejbusov. Zmluvu o ich financovaní z eurofondov dnes podpísal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (16. augusta 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII zverejní vyzvanie na projektovú prípravu technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (13. augusta 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII zverejní vyzvanie na projektovú prípravu technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel.

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaBratislava (13. augusta 2021)
Cestujúci v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa tak už môžu tešiť na moderné jednotky v predpokladanej hodnote 76,3 mil. eur. Všetkých 9 ks EJ bude nasadených...Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava