Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaKošice (24. augusta 2021)
Projekt elektrifikácie železničnej trate Haniska – Moldava nad Bodvou už má zabezpečené financovanie z eurofondov vo výške viac ako 65 miliónov eur.

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaPrešov (24. augusta 2021)
Verejná doprava v Prešove bude posilnená o 10 nových trolejbusov. Zmluvu o ich financovaní z eurofondov dnes podpísal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (16. augusta 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII zverejní vyzvanie na projektovú prípravu technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (13. augusta 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII zverejní vyzvanie na projektovú prípravu technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel.

Dieselmotorová dvojčlánková jednotkaBratislava (13. augusta 2021)
Cestujúci v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa tak už môžu tešiť na moderné jednotky v predpokladanej hodnote 76,3 mil. eur. Všetkých 9 ks EJ bude nasadených...

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (10. augusta 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok na nákup nových električiek pre Bratislavu, nahradia 40 ročné vozidlá.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (15. júla 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zabezpečí financovanie úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, ktorá je vo výstavbe z prostriedkov EÚ. 

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (18. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlási vyzvanie na štúdiu realizovateľnosti na pokračovanie diaľnice D1 na Zemplíne od Košíc smerom na východ k hranici s Ukrajinou.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (17. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII zverejní vyzvanie na projektovú prípravu rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (10. júna 2021)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na projekt modernizácie Bratislavského tunela pri Hlavnej stanici, ktorý zvýši jeho životnosť a bezpečnosť vlakovej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava