Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (18. októbra 2018)
Už je definitívne potvrdené, že Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach bude zaplatený z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tento projekt uzavrelo Zmluvu o NFP.

Stavba roka 2017Bratislava (9. októbra 2018)
Do Žilinského kraja pribudne postupne v rokoch 2019-2021 až 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu.Európska komisia schválila príspevok vo výške 134,5 milióna eur.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. októbra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej dopravy.

Stretnutie R. Rašiho a A. ÉrsekaBratislava (27. septembra 2018)
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu a operačných programov.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (25. septembra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Tunel VišňovéVišňové (18. septembra 2018)
Po dôraznej výzve ministra na urýchlené prerazenie rúr tunela Višňové, prišiel minister opätovne skontrolovať výstavbu diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

Bratislava (31. augusta 2018)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejní vyzvanie na projekt "Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava“

Bratislava (10. augusta 2018)
Ministerstvo dopravy podpísalo novú zmluvu na poradenské služby v oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra. Dodatkom k zmluve znížilo jej rozsah na polovicu.

Bratislava (8. augusta 2018)
Na projekty z oblasti dopravy a informatizácie bola z OPII vyčerpaná už prvá miliarda eur. Investované peniaze tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (6. augusta 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava