Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (9. októbra 2018)

Európske investície zásadne menia stav železničnej dopravy na Slovensku. Do Žilinského kraja pribudne postupne v rokoch 2019-2021 až 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu. Európska komisia schválila na tento projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) príspevok vo výške 134,5 milióna eur.

„Nové vlaky, ktoré v posledných rokoch pribúdajú do slovenských regiónov, sú pre cestujúcich ďalším z argumentov, prečo nechať auto doma a cestovať do práce, či do školy verejnou dopravou. Je to správna cesta, a som veľmi rád, že Európska komisia nám pomáha na našej ceste k ekologickejšej doprave,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

V rokoch 2010-2015 vďaka fondom EÚ pribudlo do slovenských regiónov 100 nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov. V novom programovom období sú zatiaľ naplánované dva projekty obnovy vlakov: 25 elektrických vlakov pre Žilinský región a 21 dieselových vlakov, ktoré budú premávať v okolí Zvolena a Banskej Bystrice.

Vizualizácia nového elektrického vlaku
Zdroj: www.skoda.sk

 

Ďalšou dobrou správou z oblasti železníc je zazmluvnenie veľkého projektu modernizácie železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Teplou. Ministerstvo dopravy schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 350 miliónov eur a zaslalo tento železničný projekt na schválenie do Bruselu. Zazmluvnenie projektu v praxi znamená, že odteraz už bude možné refundovať stavebné práce z eurofondov, kým boli doteraz preplácané zo štátneho rozpočtu.

Zazmluvnenie v prioritnej osi 1 (modernizácia železníc a nákup vlakov) narástlo po zazmluvnení projektu Púchov – Považská Teplá na 77 percent. Ďalších viac ako 330 miliónov je pripravených na rozvoj železničnej dopravy v prioritnej osi 5 (mimo siete hlavných európskych koridorov).

Celkovo je v OPII zazmluvnená už polovica alokácie (1 985 044 998 eur).

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava